Prawo do intymności i poszanowania prywatności podczas pobytu w szpitalu

Pobyt w szpitalu to często bardzo trudne doświadczenie — zwłaszcza dla pacjenta. Niezwykle istotne jest, by prawa osób rodzących. a także podczas procesu dochodzenia do zdrowia były respektowane, zwłaszcza te dotyczące prywatności oraz możliwości wyrażania własnego zdania związanego z wykonywaniem działań medycznych. Gdzie zgłosić nieprawidłowości i jakie kroki przedsięwziąć, jeśli pacjent doświadcza trudnych sytuacji?

Prawo do intymności i poszanowania prywatności podczas pobytu w szpitalu
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 17 lipca 2023

Prawo do prywatności w szpitalu — kto powinien dbać o nie?

Lekarze, a także inni pracownicy szpitala (na przykład pielęgniarki, salowe) powinni dołożyć wszelkich działań, aby chronić prywatność pacjentów — podczas zabiegów medycznych, konsultacji lekarskich, a nawet na sali chorych.

Placówka medyczna powinna dbać o bezpieczne przechowywanie danych osobowych pacjentów, w tym informacji medycznych, unikając dostępu osób nieuprawnionych. Informacji identyfikujących, takie jak nazwisko, numer PESEL itp., nie można być podawane publicznie, aby uniknąć naruszania prywatności.

Osoby przebywające w szpitalu powinny mieć dostęp do pomieszczeń, takich jak sale, gabinety lekarskie i toalety, które zapewniają im dyskrecję i komfort. Badania i zabiegi medyczne należy przeprowadzać w miejscach do tego odpowiednio przygotowanych, bez obecności innych osób niż lekarz, czy pielęgniarka (lub, jeśli zachodzi taka potrzeba — członek rodziny pacjenta).

Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Małgorzata Łaziuk

Wszystkie rozmowy między personelem medycznym a pacjentem powinny odbywać się w sposób dyskretny, a informacje medyczne powinny być przekazywane w sposób poufny, a przy badaniach i konsultacjach lekarskich — być obecna tylko niezbędna liczba personelu medycznego, aby zapewnić pacjentowi poczucie prywatności.

Zapewnienie prywatności pacjentów jest kluczowym elementem opieki medycznej. Placówka medyczna powinna stosować odpowiednie procedury i praktyki, aby zagwarantować, że dane medyczne i informacje pacjentów są bezpieczne i poufne.

Podczas działań medycznych mogą być obecni studenci, jednak warto zaznaczyć, że pacjent powinien wyrazić na to zgodę (może jej nie udzielić, nawet jeśli znajduje się on w placówce uniwersyteckiej).

Prywatność i prawo do poszanowania decyzji podczas porodu

Prawo do poszanowania prywatności i do podejmowania decyzji podczas porodu jest niezwykle istotne dla każdej kobiety. Podczas porodu, pacjentka powinna mieć zagwarantowany szacunek dla swojej prywatności i godności — personel medyczny powinien respektować prywatność zapewniać intymność i ograniczyć obecność osób trzecich do niezbędnego minimum.

Równie ważne jest prawo kobiety do podejmowania informowanych decyzji związanych z porodem. Pacjentka powinna być odpowiednio poinformowana o różnych aspektach porodu, możliwych interwencjach medycznych, ryzykach i korzyściach związanych z różnymi metodami porodu. To pozwala na świadome i wolne wybieranie najlepszego dla siebie sposobu porodu zgodnie z jej wartościami i preferencjami.

Ważne jest również, aby kobieta miała możliwość wyrażenia swoich preferencji i decyzji, a personel medyczny powinien szanować te wybory, o ile nie zagrażają one bezpośrednio jej zdrowiu lub zdrowiu dziecka. Pacjentka powinna być aktywnym uczestnikiem procesu decyzyjnego związanego z porodem, a personel medyczny powinien wspierać ją w podejmowaniu decyzji i zapewnić odpowiednią opiekę w zgodzie z jej życzeniami i potrzebami.

Co zrobić, jeśli prawa pacjentów nie są respektowane?

Jeśli prawa pacjentów nie są respektowane osoba, która doświadczyła braku może podjąć różne kroki, aby rozwiązać sytuację, a także sprawić, by podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Jeszcze w gabinecie, jeśli pacjent poczuje, że jego prawa zostały naruszone, powinien stanowczo wyrazić swoje obawy lub niezadowolenie wobec personelu medycznego. Czasami niewłaściwe zachowanie może wynikać z nieświadomości personelu, dlatego ważne jest, aby mówić o oczekiwaniach i otrzymać odpowiednie wyjaśnienia.

Kolejnym krokiem, jeśli nie zostanie podana satysfakcjonująca odpowiedź lub jeśli nadal personel dopuszcza się łamania praw należy zgłosić problem przełożonym lub kierownictwu szpitala lub placówki medycznej. Niezbędne jest przeprowadzenie rozmowy, przekazanie informacji o doświadczeniu, a także zadanie pytań o działania podejmowane w celu rozwiązania trudnej sytuacji.

Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]Małgorzata Łaziuk

W Polsce można także zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, którego jednym z obowiązków jest przyjmowanie skarg dotyczące różnych zagadnień, w tym braku poszanowania godności i prywatności pacjenta, niewłaściwego traktowania, naruszenia prawa do informacji, czy opóźnień w dostępie do opieki medycznej. Instytucja ta stara się rozwiązywać problemy i konflikty w sposób zgodny z prawem, a także podejmuje działania na rzecz poprawy standardów opieki medycznej i ochrony praw pacjentów.

Jeśli naruszenie praw pacjenta jest poważne i nie możesz znaleźć rozwiązania, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawach pacjenta. Prawnik może doradzić Ci, jakie kroki podjąć i jakie są Twoje prawa w danej sytuacji.

W niektórych, mocno złożonych i poważnych przypadkach można złożyć oficjalną skargę w odpowiednim organie lub instytucji, takiej jak Ministerstwo Zdrowia. Skargi są traktowane poważnie i mogą prowadzić do podjęcia działań korygujących.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!