Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]

Znajomość praw pacjenta jest bardzo ważna, aby każdy mógł korzystać z usług medycznych w sposób świadomy, bezpieczny i zgodny z prawem. Dziś zapraszamy na kolejną porcję wiedzy, Znajomość praw pacjenta jest bardzo ważna — może pomóc w dojściu do zdrowia, a także w ich egzekwowaniu w stosunku do podmiotów medycznych i pracowników przychodni, szpitali.

Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 19 kwietnia 2023

Prawo do poszanowania godności i intymności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności.

Pacjent ma prawo, aby każda czynność medyczna, każda konsultacja lekarska, czy obchód odbywały się z zachowaniem prywatności. Podczas wizyt lekarskich czasem konieczne jest zdjęcie ubrań, okazanie chorujących części ciała, czy zmian. Powinno się to odbyć w możliwie najbardziej komfortowych warunkach, tak aby oczekujący na wizytę, lub z ludzie z zewnątrz nie mogli zobaczyć, co dzieje się w gabinecie. Podczas wykonywania badań i zabiegów nikt nie powinien wchodzić, jedynie personel medyczny na zaproszenie lekarza.

każdy pacjent ma prawo do towarzyszenia osoby bliskiej w trakcie pobytu w szpitalu lub podczas wizyty u lekarza. Może ona być wyznaczona przez pacjenta lub, w przypadku dziecka, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Małgorzata Łaziuk

W sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyznaczyć osoby bliskiej, towarzyszącą może być osoba wskazana przez lekarza lub personel medyczny. Oczywiście, osoba ta musi przestrzegać zasad obowiązujących w placówce medycznej, a także zapewnić prywatność i godność pacjenta.

W niektórych przypadkach, np. w trakcie operacji, obecność osoby towarzyszącej może być niemożliwa lub niebezpieczna dla zdrowia pacjenta. Jednak w takiej sytuacji pacjent i jego bliscy powinni być o tym poinformowani przez personel medyczny.

Lekarze mają obowiązek umożliwić pacjentowi umieranie bez bólu, dostęp do środków przeciwbólowych.

Jeśli badanie mają wykonywać studenci to należy uzyskać zgodę na przeprowadzenie.

Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opinia lekarza nie jest działaniem ostatecznym: pacjent może złożyć sprzeciw wobec niej do Rzecznika Praw Pacjentów. Musi się to odbyć w ciągu trzydziestu dni od jej wydania, zaś w kolejnych 30 dniach powinna zebrać się komisja orzekająca o zasadności sprzeciwu składająca się z trzech lekarzy (dwóch o specjalności lekarza wystawiającego opinię). 

Należy pilnować, żeby we wniosku, ani w dokumentacji nie występowały braki formalne np. nie dołączenie uzasadnienia. W takim przypadku nie nadaje się biegu sprawie, zwraca się wszystko do wnioskodawcy. 

Nie dotyczy to opinii wydanych przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody – po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu.

Lekarz i personel medyczny zanim rozpocznie czynności medyczne musi uzyskać od pacjenta zgodę na ich wykonanie. Lekarz przed ich przeprowadzeniem powinien przeprowadzić rozmowę mającą na celu poinformowanie o działaniach, które zostaną podjęte, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieNie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieMonika Świetlińska

W przypadku osoby poniżej 18 roku życia zgodę wyrażają rodzice lub inni opiekunowie prawni. Czasem może się to okazać trudne — osoby z zaburzeniami pamięci, czy chorobami związanymi z psychiką mogą niedostatecznie zdawać sobie sprawę z konieczności wykonania takich działań. Ważne wtedy jest ubezwłasnowolnienie i ustanowienie pełnomocnika chorego.

Wyłączone z obowiązku są czynności ratujące życie.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia wskazane podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania.

Osoby przebywające w szpitalu mogą przebywać nie tylko pod opieką lekarzy,w procesie zdrowienia bardzo ważne jest również zadbanie o ich zdrowie psychiczne. Pomocne w tym procesie może się okazać umożliwienie rozmowy i uzyskania wsparcia duszpasterskiego. Taka możliwość dotyczy różnych wyznań.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!