Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie ma prawa pobierać od pacjentów dodatkowych opłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, poza tymi wynikającymi z przepisów prawa. Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że pobieranie takich opłat przez placówkę medyczną naruszało prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Dodatkowe opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie pacjentów były nieuprawnionym, dodatkowym dochodem dla placówki medycznej i musiały zostać zaniechane.

Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienie
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 17 marca 2023

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W przypadku wątpliwości lub sporów w tej kwestii, pacjenci mogą zwrócić się o pomoc i poradę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL) to placówki medyczne, które zapewniają opiekę całodobową pacjentom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia.

Wyjazd do sanatorium – dostanę zwolnienie lekarskie czy muszę brać urlop?Wyjazd do sanatorium – dostanę zwolnienie lekarskie czy muszę brać urlop?Martyna Kowalska

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent przebywający w ZOL lub innych placówkach, które udzielają świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Jednakże, opłaty te muszą być ustalone indywidualnie i nie mogą przekraczać 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Rzecznik interweniuje

W przypadku, który został poruszony przez Rzecznika Praw Pacjenta, placówka medyczna pobierała od pacjentów dodatkowe comiesięczne opłaty za pobyt. Pobieranie tych opłat naruszało prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, ponieważ nie były one uzasadnione przepisami prawa.

Dodatkowe opłaty miały charakter stały i były pobierane z góry na dany miesiąc, co nie zostało wyjaśnione przez placówkę medyczną. Pobieranie takich opłat stanowiło nieuprawniony, dodatkowy dochód dla placówki medycznej i naruszało prawa pacjentów.

W takim przypadku, pacjenci mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził, że pobieranie nieuprawnionych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie pacjentów w ZOL jest niezgodne z prawem. W przypadku sporu lub wątpliwości w tej kwestii, pacjenci mogą zwrócić się o pomoc i poradę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Nieuprawnione opłaty

Konsekwencje pobierania nieuprawnionych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie pacjentów przez placówki medyczne są poważne. Po pierwsze, jest to naruszenie praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych, co może prowadzić do sytuacji, w której niektórzy pacjenci nie będą mieli możliwości skorzystania z niezbędnej opieki medycznej.

Batalia z ZUS o wcześniejszą emeryturęBatalia z ZUS o wcześniejszą emeryturęMonika Świetlińska

Po drugie, pobieranie nieuprawnionych opłat może prowadzić do sytuacji, w której pacjenci nie będą mieli wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu w placówce medycznej. Może to wpłynąć na ich zdrowie i jakość życia, a także na ich rodzinę, która będzie zmuszona do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pobieranie nieuprawnionych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie pacjentów przez placówki medyczne jest także niezgodne z etyką medyczną i zasadami funkcjonowania służby zdrowia. Placówki medyczne powinny działać w interesie pacjenta i zapewnić im opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie, a nie dążyć do osiągania dodatkowych zysków.

Ochrona pacjentów

Wnioskiem wynikającym z powyższego jest potrzeba ochrony praw pacjentów i zapewnienia im dostępu do świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Placówki medyczne powinny działać w interesie pacjenta i przestrzegać przepisów prawa oraz zasad etyki medycznej. W przypadku naruszenia praw pacjentów, należy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta lub innych organów odpowiedzialnych za ochronę praw pacjentów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!