Batalia z ZUS o wcześniejszą emeryturę

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro dotyczącą odwołania od decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu, która przysługiwała powodowi w sprawie przyznania prawa do emerytury.

Batalia z ZUS o wcześniejszą emeryturę
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 3 marca 2023

Prawo do emerytury

30 maja 2014 roku powód złożył wniosek do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu o przyznanie mu prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Jednakże po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy ustalił, że powód nie spełnił wymaganej przez przepisy pracy przez 15 lat, gdyż udokumentował jedynie 14 lat, 10 miesięcy i 8 dni pracy w szczególnych warunkach, po wyłączeniu okresów zwolnień lekarskich i ćwiczeń wojskowych.

Państwo nadal będzie musiało dopłacać do emerytur i rentPaństwo nadal będzie musiało dopłacać do emerytur i rentMichał Górecki

ZUS odmówił więc przyznania powodowi prawa do wcześniejszej emerytury.

Powód złożył odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Elblągu, ale jego wniosek został oddalony wyrokiem z dnia 15 grudnia 2014 roku. Sąd uznał, że okresy nie wykonywania pracy nie powinny być zaliczane do okresu pracy w warunkach szczególnych na podstawie art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Apelacja i kolejna próba

Powód zrezygnował z wniesienia apelacji, ale podejmował dalsze działania, aby uzyskać uznanie spornego okresu i zaliczenie go do okresu pracy w warunkach szczególnych.

28 stycznia 2016 roku powód złożył kolejny wniosek do ZUS, ale organ ponownie odmówił przyznania mu emerytury. Powód odwołał się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Elblągu, który zmienił zaskarżoną decyzję ZUS Oddział w Elblągu w ten sposób, że przyznał powodowi prawo do emerytury od dnia 28 stycznia 2016 roku.

Sąd uznał, że powód wykazał wylegitymowanie się stażem 15 lat w warunkach szczególnych. Jednak organ rentowy odmówił ponownego ustalenia początkowego terminu prawa do emerytury, powołując się na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 grudnia 2014 roku.

Rażące naruszenie przepisów prawa

Powód złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa materialnego i naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i jego organów, co jest zgodne z art. 2 Konstytucji RP.

Emeryci dostaną większy przelew na konto. ZUS startuje z bonusamiEmeryci dostaną większy przelew na konto. ZUS startuje z bonusamiMichał Górecki

Sąd Najwyższy podzielił zasadność zarzutu Prokuratora Generalnego, stwierdzając, że Sąd Okręgowy w Elblągu popełnił rażące naruszenie przepisów ustawy emerytalnej, interpretując je błędnie i niewłaściwie zastosowując, co prowadziło do nieuzasadnionej i krzywdzącej decyzji organu rentowego, oraz naruszając zasadę zaufania obywatela do państwa.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Elblągu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!