Powstał Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który rozpoczął swoja działalność przy Rzeczniku Praw Pacjenta, powstał z myślą o uczestnikach badań klinicznych i ich rodzinach. Ma zapewnić wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej udziałem w badaniach. Na jakich zasadach będzie funkcjonował? 

Powstał Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 25 kwietnia 2023

Komu będzie przyznawane wsparcie finansowe w ramach Funduszu?

Świadczenie będzie przysługiwało pacjentom, którzy wzięli udział w badaniach klinicznych rozpoczętych nie wcześniej niż 14 kwietnia 2023 roku i doznali oni uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, spowodowanych udziałem w badaniach.

W przypadku śmierci pacjenta spowodowanej udziałem w badaniach, wniosek o świadczenie może złożyć jego najbliższa rodzina, tj. małżonek niepozostający w separacji, krewni pierwszego stopnia — rodzice, dzieci, osoba pozostająca w przysposobieniu lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub też przedstawiciel ustawowy, w przypadku niesamodzielności pacjenta. 

W jakich przypadkach będzie świadczone wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe z Funduszu będzie przyznawane pacjentom, którzy doznali rozstroju zdrowia lub uszkodzeń ciała powstałych wskutek udziału w badaniach klinicznych lub w przypadku zgonu pacjenta — jego rodzinie. 

Świadczenie nie będzie mogło być wypłacone w sytuacji, gdy poszkodowany pacjent  wszczął wcześniej postępowanie sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tego samego powodu. 

Czym jest Krajowa Sieć Onkologiczna?Czym jest Krajowa Sieć Onkologiczna?Anna Petynia-Kawa

Nieco inaczej wygląda sytuacja z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela — jeżeli pacjent najpierw otrzymał odszkodowanie, w dalszym ciągu będzie mógł ubiegać się o świadczenie z Funduszu, jednak jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania. W przypadku gdy poszkodowany w pierwszej kolejności uzyska świadczenie z Funduszu, a potem odszkodowanie, wówczas będzie musiał zwrócić Funduszowi kwotę, którą otrzymał w ramach odszkodowania. 

Kiedy należy złożyć wniosek? 

Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta w ciągu roku od momentu uzyskania informacji o uszkodzeniu ciała lub śmierci, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. 

Rzecznik wydaje decyzję w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku o przyznanie świadczenia. Rozstrzygając sprawę posiłkuje się opinią medyczną wydaną przez specjalny Zespół ds. świadczeń, złożony z doświadczonych lekarzy, odznaczających się odpowiednią wiedzą na temat badań klinicznych. 

Osoby, które nie będą zadowolone z wydanej decyzji, mają prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej. 

Na jaką kwotę świadczenia można liczyć? 

Wysokość świadczenia kompensacyjnego ustalana jest na podstawie szczegółowych wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia i uwzględnia charakter uszkodzenia ciała, jego następstwa i stopień uciążliwości leczenia uczestnika badań, a w przypadku śmierci pacjenta, stan cywilny i stopień pokrewieństwa z najbliższą rodziną. 

W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, wysokość świadczenia może wynosić od 2000 do 200 000 zł, a w sytuacji zgonu, bliska osoba zmarłego może otrzymać od 20 000 do 100 000 zł. Kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego. 

Wypłata świadczenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu uprawomocnienia decyzji przyznającej świadczenie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!