Jakie są prawa pacjenta? [cz. 3]

Prawa pacjenta to bardzo ważna sprawa. W tym zakresie powinno prowadzić się edukację, ludzie powinni wiedzieć czego można oczekiwać od pracowników przychodni, czy szpitali (lekarzy, pielęgniarek czy personelu pomocniczego). Dziś kolejna porcja wiedzy — zapraszamy do lektury!

Jakie są prawa pacjenta? [cz. 3]
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 29 kwietnia 2023

Prawo do tajemnicy informacji

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu.

Tajemnica lekarska to bardzo ważna sprawa — pracownicy medyczni zobowiązani są zachowania w tajemnicy to, czego dowiedzieli się podczas konsultacji lekarskiej, wywiadu z pacjentem, a także — z dokumentacji medycznej. Ważne! Aby inna osoba miała dostęp do informacji zdrowotnych innych osób (nawet małżonka) należy udzielić zgody, upoważnienia.

Śmierć pacjenta nie sprawia, że prawo do tajemnicy informacji wygasa.

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do zgłaszania działań niepożądanych:osoba działająca w imieniu pacjenta może zgłosić każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego osobie wykonującej zawód medyczny,podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu do obrotu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W procesie rekonwalescencji bardzo ważne jest stosowanie leków zaordynowanych przez specjalistę, mających na celu pomoc w pozbyciu się objawów choroby. Bywa jednak, że leki mogą nie działać tak jak powinny, lub, co gorsze — wywołują niepożądane skutki powodujące dyskomfort, czy wzmagające objawy. Wtedy należy zgłosić się do lekarza, aby sprawdził co się dzieje, zaordynował odpowiednie leczenie wspomnianych skutków ubocznych, a w razie potrzeby — zapisał kolejne leki. Taką informację można także przekazać innej osobie, która wykonuje zawód związany z medycyną, czyli farmaceucie, pielęgniarce. 

Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Jakie prawa ma pacjent? [cz. 1]Małgorzata Łaziuk

Takie incydenty powinno zgłaszać się także podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych — pozwoli to na poszerzenie wiedzy o ich działaniu.

Prawo do informacji

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do: uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, która może zostać przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym (np. osobie bliskiej)

Jest to jedno z najważniejszych praw pacjenta. Osoby przebywające w szpitalach, w przychodniach, poddające się różnym zabiegom, czy korzystające z opieki pielęgniarskiej czy położnych powinny uzyskać wyczerpujące informacje na temat działań medycznych, którym są poddawane. Powinni oni używać terminologii przystępnej dla wszystkich: to pacjenci powinni określić, kiedy wszystko jest dla nich zrozumiałe. 

Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]Jakie są prawa pacjenta? [cz.2]Małgorzata Łaziuk

Warto pamiętać, że osoba pełnoletnia może wydać upoważnienie, aby ktoś inny posiadał dostęp do informacji zdrowotnych. W przypadku dzieci to rodzicom lub opiekunom prawnym są one przekazywane.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz bezpłatnego pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego; kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

Placówka, w której przebywa dana osoba nie może nie wyrazić zgody na sprawowanie opieki nad osobami, które nie ukończyły 18 lat lub niepełnosprawnymi; za taki pobyt nie powinno pobierać się opłat — o ile nie zachodzą ważne przesłanki. Nie powinno się także odmawiać kontaktu osobistego, czy przez telefon.

Pacjent może nie wyrazić zgody na obecność niektórych osób — powinno to być respektowane.

To już ostatnia część cyklu związanego z edukacją na temat podstawowych praw pacjenta. Warto je znać — dzięki wiedzy można zadbać o samopoczucie swoje, jak i osób bliskich. Prawa pacjenta są niezwykle ważne i powinny być przestrzegane przez pracowników medycznych oraz placówki lecznicze, aby zapewnić bezpieczeństwo, godność i szacunek w trakcie leczenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!