Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia określonym grupom pacjentów dostęp do tych świadczeń poza kolejnością. Kogo dotyczy wspomniany przywilej i jakie są dokładne zasady korzystania z niego? Wyjaśniamy.

Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 18 lipca 2023

Kto może skorzystać ze świadczeń medycznych poza kolejnością?

Zgodnie z artykułem 47c ust. 1. pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in.:

Jak działają recepty online w Polsce?Jak działają recepty online w Polsce?Redakcja dziennikprawny.pl

• kobietom w ciąży,

• osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności,

• osobom o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu,

• inwalidom wojennym i wojskowym; kombatantom,

• cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

• działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,

• świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

• osobom deportowanym do pracy przymusowej,

• uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

• weteranom poszkodowanym, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

• żołnierzom zawodowym, o których mowa w artykule 287. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,

• żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową, o których mowa w artykule 325. ust. 2. ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Korzystanie ze świadczeń medycznych poza kolejnością – zasady

Artykuł 20. wspomnianej ustawy stanowi, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, udzielane są według kolejności zgłoszenia, z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących.

Artykuł 47c ust. 2. tego samego dokumentu przewiduje jednak korzystanie ze świadczeń medycznych poza kolejnością.

Odmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeOdmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeJakub Stasak

Świadczeń na powyższych zasadach udziela się w dniu zgłoszenia, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Ważne: Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (artykuł 47c ust. 4. ustawy).

Świadczenia medyczne poza kolejnością — wyjątki

Sedno ambulatoryjnej opieki specjalistycznej stanowi brak konieczności całodobowego przebywania pacjenta w szpitalu lub innym miejscu prowadzenia terapii, w którym zjawia się on jedynie na konkretne badania lub zabiegi, co z kolei oznacza, że siedmiodniowy termin realizacji nie dotyczy świadczeń szpitalnych.

Pacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuPacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuJakub Stasak

Stosuje się go ponadto wyłącznie, jeżeli pacjent zgłasza się po raz pierwszy, w przypadku gdy mamy do czynienia z osobami kontynuującymi leczenie, na wyznaczenie kolejnego terminu świadczenia wpływ mają wyłączne wskazania medyczne (ustalony przez lekarza prowadzącego plan leczenia).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!