Pacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadku

Jednym z podstawowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta jest przeprowadzanie postępowań wyjaśniających. Aby postępowanie takie zostało wszczęte, do Biura Rzecznika musi wpłynąć zawiadomienie, na podstawie którego możliwe jest choćby prawdopodobne stwierdzenie naruszeń. W niniejszym artykule, na konkretnym przykładzie, omówione zostanie naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z zachowaniem należytej staranności.

Pacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadku
  • Jakub Stasak
  • /
  • 27 marca 2023

Opis sytuacji

godz. 13.56. — pacjent przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy na podstawie pilnego skierowania na oddział urologiczny z rozpoznaniem skrętu jądra prawego.

• pacjent zgłaszał ból od godziny 10:00 rano, następnie nudności i wymioty.

godz. 14.30. — wstępna konsultacja z lekarzem, który zleca podanie leków przeciwbólowych, badania laboratoryjne i dalsze oczekiwanie.

godz. 16.43. — pacjent przyjęty na oddział urologiczny.

• w badaniu USG stwierdzony zostaje brak przepływu Dopplera w jądrze prawym.

Poród bez bliskiej osoby niezgodny z prawemPoród bez bliskiej osoby niezgodny z prawemMonika Świetlińska

• decyzja o operacji w trybie pilnym.

godz. 17.30. — pacjent przekazany na salę operacyjną.

godz. 18.20. — rozpoczęcie operacji.

Wskazanie naruszeń praw pacjenta

Po przeanalizowaniu powyższego przypadku, Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził ich naruszenie.

Nie została zachowana należyta staranność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ponadto  naruszono prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

Pacjent, skierowany na oddział urologiczny w trybie pilnym, przez długi czas pozostawał na szpitalnym oddziale ratunkowym, podczas gdy personel wykonywał czynności administracyjne związane z jego przyjęciem.

W opinii Rzecznika cała procedura trwała stanowczo zbyt długo, a dokumentacja medyczna zawierała istotne braki m.in. w zakresie określenia czasu przybycia pacjenta na SOR, nadania mu indywidualnego numeru czy oznaczenia jednej z pięciu kategorii pilności udzielania świadczeń.

Setki kobiet z ciężkimi komplikacjami po zabiegach powiększania piersiSetki kobiet z ciężkimi komplikacjami po zabiegach powiększania piersiJakub Stasak

Kategorie, o których mowa to oznaczenia kolorystyczne:

kolor czerwony – pacjent wymaga natychmiastowego kontaktu z lekarzem,

kolor pomarańczowy – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem nie powinien być dłuższy niż 10 minut,

kolor żółty – pierwszy kontakt z lekarzem powinien nastąpić w ciągu 60 minut,

kolor zielony – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem to maksymalnie 120 minut,

kolor niebieski – górna granica czasu oczekiwania na pierwszą konsultację z lekarzem to 240 minut.

Pacjent nie został zakwalifikowany do żadnej z powyższych grup, choć jego stan zdrowia ewidentnie wymagał oznaczenia kolorem czerwonym i pilnego skierowania na salę operacyjną.

Podsumowanie

Opisana sprawa zakończyła się wydaniem przez Rzecznika Praw Pacjenta szczegółowych zaleceń dla podmiotu leczniczego.

Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieNie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieMonika Świetlińska

Zobowiązano w nich podmiot ten do zapoznania całego personelu medycznego z treścią niniejszego rozstrzygnięcia oraz organizacji specjalistycznych szkoleń w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

W programie szkoleń znaleźć się miały m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, a także prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!