Kiedy trafia się do KRD?

Krajowy Rejestr Długów – jeśli nasze personalia znajdą się w tej bazie danych, możemy mieć spore problemy z uzyskaniem kredytu bankowego lub rozłożeniem płatności na raty. Kiedy trafia się do KRD? Sprawdzamy.

Kiedy trafia się do KRD?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 2 lipca 2024

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Podstawę prawną działania biur informacji gospodarczej stanowi w naszym kraju ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jak wyjść z pętli zadłużenia?Jak wyjść z pętli zadłużenia?Katarzyna Leszczak

Co ciekawe, pierwsze polskie przedsiębiorstwo z sektora prywatnego działające w tej formie powstało jeszcze przed wejściem w życie wspomnianego aktu prawnego.

Początki Krajowego Rejestru Długów, bo o nim właśnie mowa, sięgają bowiem 4 sierpnia 2003 roku.

KRD to platforma służąca wymianie danych dotyczących sytuacji finansowej tak konsumentów, jak i firm – spółka gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje na temat ich zadłużenia.

Kiedy trafia się do KRD?

Dłużnik nie trafia do rejestru automatycznie – następuje to na wniosek jego wierzyciela.

Aby zgłoszenie takie zostało przyjęte, muszą zostać spełnione warunki, których pełen katalog znajdujemy w przepisach przytoczonej wyżej ustawy.

W przypadku konsumentów wystąpić powinny łącznie następujące przesłanki:

• zadłużenie wynosi co najmniej 200 złotych,

• nie zostało spłacone od co najmniej 30 dni,

• minął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty,

• nie minęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania lub od dnia jego stwierdzenia (np. przez sąd).

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?Jakub Stasak

Przedsiębiorcy zaś trafiają do rejestru, jeśli:

• zobowiązanie powstało w wyniku umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (najczęściej),

• zadłużenie wynosi co najmniej 500 złotych,

• nie zostało spłacone od co najmniej 30 dni,

• minął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty.

Każdy dłużnik, który otrzymał wezwanie do zapłaty, powinien zatem liczyć się z ewentualnością, że jego dane trafią do bazy KRD.

Kiedy następuje usunięcie informacji o zadłużeniu?

Analizowana kwestia znalazła swoje szczegółowe omówienie w artykule 31. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Według niniejszego przepisu informacje o zadłużeniu usuwane są:

• na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,

• przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez dane biuro (po uprzednim poinformowaniu o tym wierzycieli związanych z biurem umową),

• w przypadku, gdy przekazane zostały przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa,

• w przypadku, gdy przekazał je wierzyciel, który następnie został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej,

• na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania,

• na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania,

• po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela,

• nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Dostęp do gromadzonych przez Krajowy Rejestr Długów danych jest płatny (gdy nie jesteśmy jego klientami), od zasady tej istnieje jednak pewien, uregulowany przepisami prawa, wyjątek.

Ile lat więzienia za długi?Ile lat więzienia za długi?Jakub Stasak

W myśl artykułu 22b. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

"Dostęp do danych […] dla dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeśli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy".

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!