Czy opłaca się brać kredyt studencki?

Kredyt studencki – dla wielu młodych ludzi właśnie on stanowi jedyną szansę na kontynuowanie nauki. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, aby go otrzymać i czy jest to opłacalne rozwiązanie? Sprawdzamy.

Czy opłaca się brać kredyt studencki?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 5 lipca 2024

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki udzielany jest na preferencyjnych warunkach przez wybrane banki komercyjne.

Kiedy trzeba zwrócić stypendium Erasmus?Kiedy trzeba zwrócić stypendium Erasmus?Jakub Stasak

Wyjątkowo korzystne zasady jego przyznawania możliwe są dzięki dopłatom realizowanym z budżetu państwa poprzez Fundusz Kredytów Studenckich.

Co niezwykle istotne, kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku (z późniejszymi zmianami) o kredycie konsumenckim.

Starania o kredyt studencki można rozpocząć w dowolnym momencie roku kalendarzowego i akademickiego – decyzja kredytowa zapada w terminie do 30 dni.

Procedura składania wniosku jest jednorazowa – wypłata kredytu następuje zaś w 10 comiesięcznych transzach rocznie przez cały okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat).

Wysokość pojedynczej miesięcznej transzy to od 400 do 1000 złotych (istnieje możliwość jej modyfikacji w zależności od indywidualnych potrzeb studenta).

Wnioskowanie o kredyt studencki możliwe jest niezależnie od otrzymywania innych świadczeń stypendialnych.

Kredyt studencki – dla kogo?

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia reguluje m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na czym polega usługa chargeback?Na czym polega usługa chargeback?Jakub Stasak

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kredyt studencki przysługuje:

• studentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia,

• doktorantom, którzy nie ukończyli 35. roku życia,

• osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem jednak, że przed podpisaniem umowy kredytowej będą one zobowiązane do przedłożenia w banku zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu studenta (doktoranta).

Ważne: Przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku musi być niższy lub równy kwocie ogłaszanej corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w roku akademickim 2023/2024 wspomniana kwota wynosiła 3500 złotych).

Spłata kredytu studenckiego – jak wygląda?

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

Jak skorzystać z debetu na koncie?Jak skorzystać z debetu na koncie?Jakub Stasak

Liczba rat, które musi spłacić kredytobiorca, stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że wystąpi on z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Kredytobiorca może ponadto wnioskować o zmniejszenie wysokości pojedynczej raty do 20% swojego średniego miesięcznego dochodu oraz (w przypadku trudnej sytuacji życiowej) o zawieszenie spłaty zaciągniętego zobowiązania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kredyt studencki może zostać także umorzony częściowo (w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę lub jego szczególnie trudnej sytuacji życiowej) bądź w całości (w razie trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązania, braku prawnych możliwości dochodzenia od niego roszczeń lub śmierci kredytobiorcy).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!