Kiedy trzeba zwrócić stypendium Erasmus?

Erazm z Rotterdamu – to właśnie temu holenderskiemu filozofowi epoki odrodzenia swoją nazwę zawdzięcza Erasmus+, unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Kiedy trzeba zwrócić otrzymane w ramach programu stypendium? Wyjaśniamy.

Kiedy trzeba zwrócić stypendium Erasmus?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 lipca 2024

Czym jest Erasmus+?

Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów podnoszących ich kwalifikacje.

Wypłata pieniędzy w innym mieście lub państwie. Co robić?Wypłata pieniędzy w innym mieście lub państwie. Co robić?Małgorzata Łaziuk

Uczestnicy programu mogą zatem podejmować naukę za granicą, brać udział w zorganizowanej mobilności zawodowej czy realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Co ciekawe, jest on skierowany nie tylko do osób fizycznych, ale również publicznych i prywatnych instytucji oraz organizacji, które wspierają edukację osób w każdym wieku.

Budżet programu Erasmus+ na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Które kraje obejmuje Erasmus+?

Program Erasmus+ obejmuje dwa rodzaje krajów, mowa o:

• państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach trzecich stowarzyszonych z programem.

Kraje te mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach programu, poza państwami członkowskimi Wspólnoty są to m.in. kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz kraje dopiero ubiegające się o członkostwo w UE.

Jak działa Parlament Europejski?Jak działa Parlament Europejski?Jakub Stasak

• państwach trzecich niestowarzyszone z programem – kraje całego świata, mogące uczestniczyć jedynie w niektórych działaniach programu.

Pełny wykaz krajów kwalifikujących się do udziału w przedsięwzięciu dostępny jest w serwisie internetowym Komisji Europejskiej.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, będąca jego realizatorem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Kiedy trzeba zwrócić stypendium Erasmus+?

Beneficjent Erasmus+ otrzymuje z budżetu programu stypendium przeznaczone na realizację wyjazdu.

Stypendium ma charakter dofinansowania i przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych, nie zaś pełnych kosztów związanych z pobytem w przyjmującej instytucji zagranicznej.

Miesięczna wysokość dofinansowania uzależniona zostaje od kraju pobytu beneficjenta programu.

Przekazanie stypendium następuje wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika wszystkich warunków umowy i sygnowania jej własnoręcznym podpisem.

Wymiana paszportu — o czym należy pamiętać?Wymiana paszportu — o czym należy pamiętać?Jakub Stasak

Przyznane w ramach programu Erasmus+ stypendium najczęściej wypłaca się w dwóch ratach:

• pierwsza rata – stanowiąca większą część całej sumy (zwykle 80-90%), wypłacana uczestnikowi przed wyjazdem,

• druga rata – wypłacana po powrocie oraz rozliczeniu pobytu w przyjmującej instytucji zagranicznej zgodnie z określonymi w umowie zasadami.

Po powrocie do kraju beneficjent programu ma więc obowiązek rozliczenia wyjazdu zgodnie z warunkami umowy – w zależności od końcowego rezultatu, proces ten kończy zlecenie wypłaty drugiej raty przyznanego stypendium lub wezwanie do zwrotu całości bądź części otrzymanych wcześniej funduszy.

Ważne: W przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju, uczestnik programu wezwany zostaje do zwrotu całości lub części (zależnie od tego, czym spowodowane było skrócenie pobytu) wypłaconych mu środków.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!