Jak działa Parlament Europejski?

Przed nieco ponad dwoma tygodniami wybraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – to jedyna unijna instytucja, której skład wyłaniany jest właśnie w wyborach bezpośrednich. Jaka jest jej historia, funkcje oraz sposób działania? Wyjaśniamy.

Jak działa Parlament Europejski?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 24 czerwca 2024

Parlament Europejski – skład

Parlament Europejski powstał w 1952 roku jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 1962, pierwsze bezpośrednie wybory do PE odbyły się zaś dopiero 17 lat później (1979 rok).

Siedziby Parlamentu Europejskiego znajdują się w trzech miastach Starego Kontynentu, są to Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia) oraz Luksemburg.

Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakub Stasak

Kadencja Europarlamentu trwa pięć lat, a szczegółowych informacji o jego składzie dostarcza m.in. artykuł 14. Traktatu o Unii Europejskiej:

„W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc”.

Spośród swoich członków Parlament Europejski wybiera przewodniczącego i prezydium.

W kadencji 2024-2029 Europarlament liczył będzie 720 deputowanych, najwięcej swoich przedstawicieli wprowadzą:

• Niemcy – 96,

• Francja – 81,

• Włochy – 76,

• Hiszpania – 61,

• Polska – 53.

Najmniejszą możliwą liczbę sześciu reprezentantów otrzymają natomiast Cypr, Luksemburg i Malta.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje, są nimi odpowiednio:

Funkcja ustawodawcza

• uchwalanie (wraz z Radą Unii Europejskiej) przepisów prawa europejskiego (na podstawie wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej),

• podejmowanie decyzji w sprawie umów międzynarodowych,

• podejmowanie decyzji dotyczących rozszerzenia Wspólnoty,

• badanie rocznego planu prac Komisji oraz występowanie do niej o przedłożenie wniosków ustawodawczych.

Kompas Prawny: Czy twoje ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje za granicą?Kompas Prawny: Czy twoje ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje za granicą?Anna Petynia-Kawa

Funkcja nadzorcza

• sprawowanie demokratycznego nadzoru nad pozostałymi instytucjami UE,

• wybór przewodniczącego Komisji i zatwierdzanie jej składu (PE może podjąć uchwałę o „wotum nieufności”, zmuszając tym samym Komisję do dymisji),

• udzielanie tzw. absolutorium budżetowego (zatwierdzanie prawidłowego wykonania budżetu),

• rozpatrywanie petycji od obywateli oraz powoływanie komisji śledczych,

• omawianie kwestii dotyczących polityki pieniężnej (wraz z Europejskim Bankiem Centralnym),

• kierowanie zapytań do Komisji i Rady,

• monitorowanie wyborów.

Funkcja budżetowa

• ustanawianie budżetu Wspólnoty (wraz z Radą),

• zatwierdzanie długoterminowego budżetu UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe).

W jaki sposób działa Parlament Europejski?

Prace Parlamentu Europejskiego przebiegają w dwóch zasadniczych etapach, obejmujących:

• przygotowanie aktów prawnych (w ramach obrad poszczególnych komisji).

W strukturach Parlamentu Europejskiego funkcjonuje 20 różnych komisji oraz trzy podkomisje – ich specjalizacje stanowią konkretne obszary działalności UE.

Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Jakub Stasak

• uchwalanie prawa (w ramach sesji plenarnych).

Wszyscy eurodeputowani zbierają się w sali obrad, aby poddać pod głosowanie proponowane przepisy i poprawki – sesje plenarne Europarlamentu zazwyczaj odbywają się w Strasburgu (cztery dni w miesiącu), ewentualne sesje dodatkowe mogą mieć miejsce również w Brukseli.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!