Odpowiedź na reklamację

W artykule tym został określony ustawowy termin, w którym sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację oraz skutki związane z jego niedotrzymaniem.

Konsument z umową sprzedaży

Art. 5615 kodeksu cywilnego

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

Kupujący może wystąpić z żądaniem wymiany rzeczy na nową lub wolną od wad, albo żądać obniżenia ceny równocześnie podając wysokość, o jaką ta cena ma zostać obniżona.

Termin  na odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ma wówczas ustawowy 14-dniowy termin ustosunkowania się do żądania kupującego pod takim rygorem, że przekroczenie tego terminu skutkuje automatyczną akceptacja zadań kupującego.

Ważne jest, aby kupujący przy żądaniu obniżenia ceny podał wysokość o jaką ta cena ma być obniżona, bądź to w sposób kwotowy bądź to w sposób ułamkowy lub procentowy. Takie określenie może być albo kwotowe, albo procentowe.

W sytuacji, gdy takiego konkretnego wskazania kwoty obniżenia ceny nie będzie, przepis ten nie będzie miał zastosowania, czyli po upływie 14 dniowego terminu, wobec braku odpowiedzi od sprzedawcy, żądanie klienta nie będzie automatycznie uznane.

Wyrażając swoje żądania klient powinien ponadto dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego przez sprzedawcę lub też udostępnić mu tę rzecz, gdy takie dostarczenie byłoby utrudnione, gdyż jest ona zamontowana lub gdy jej dostarczenie jest z innych powodu utrudnione, np. z powodu gabarytów. 

Sposób złożenia oświadczenia o wymianie, usunięciu wady, albo obniżeniu ceny powinien być dla bezpieczeństwa kupującego złożony na piśmie lub na trwałym nośniku (w formie elektronicznej).

Sprzedawca powinien ustosunkować się merytorycznie ten sposób, że albo uzna roszczenie, albo w przypadku odmowy wskaże jej przyczyny.

Na obecną chwilę nie jest do końca jasne, czy wystarczy samo wskazanie kupującemu, że np. towar został przekazany do rzeczoznawcy i kupujący otrzyma odpowiedź w ciągu np. kolejnych 14 dni.  

Odpowiedź sprzedawcy również dla celów dowodowych powinna być przekazana na piśmie lub z pomocą trwałego nośnika.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!