Szkoda wynikająca z zawarcia umowy o rzecz wadliwą

Czym jest szkoda wynikająca z zawarcia umowy o wadliwą rzecz? Co może się na nią składać? W jakich przypadkach kupujący może dochodzić jej naprawienia?

Konsument pospisuje oświadczenie

Art. 566 kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Przepis ten ma zastosowanie do sprzedaży z udziałem konsumentów.

Kupujący ma w stosunku do sprzedawcy roszczenie o odszkodowanie w granicach tzw. ujemnego interesu umownego.

Chodzi o to, że w związku z faktem, że rzecz miała wady fizyczne (wyłączone są tu wady prawne), kupujący poniósł określoną szkodę, a ponadto złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

Na tę szkodę składają się w szczególności:

- koszty zawarcia umowy,

- odebrania, przewozu i ubezpieczenia rzeczy,

- koszty zwrotu poniesionych nakładów w zakresie, w jakim korzyści z nich nie wyrównały poniesienia tych nakładów.

Zaliczyć tu można również:

- koszty badań i ekspertyz przeprowadzonych w celu potwierdzenia wady (np. koszty rzeczoznawcy).

W porównaniu do poprzednich regulacji, brak jest wprost wymienionych kosztów utraconych korzyści, jakie kupujący uzyskałby, gdyby nie zawarł umowy, czyli nie kupił danej rzeczy, aczkolwiek przepis odsyła do zasad ogólnych odpowiedzialności za szkodę, w której mieszczą się nie tylko straty rzeczywiste, ale również utracone korzyści.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!