Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Czy kupujący może utracić uprawnienia z tytułu rękojmi? Dowiedz się, jakich przypadków może to dotyczyć oraz pod jakimi warunkami jest to możliwe.

Montaż pralki

Art. 563 kodeksu cywilnego

§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Według nowych regulacji, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje zaostrzona, ponieważ tylko w obrocie profesjonalnym sprzedawca będzie mógł liczyć na utratę przez kupującego uprawnień z rękojmi na skutek tego, że kupujący (przedsiębiorca) nie zawiadomi o wadzie niezwłocznie od momentu, kiedy się o niej dowiedział, po tym, jak nie zbadał rzeczy w sposób typowy dla rzeczy tego rodzaju.

Nie do końca jest niestety jasne, jak kupujący przedsiębiorca ma badać daną rzecz (przez ekspertów, specjalistów, biegłych?) oraz jak należy interpretować pojęcie niezwłoczności. W doktrynie prawnej przyjmuje się, że pojecie "niezwłocznie" należy rozumieć jako bez zbędnej zwłoki. Jednak prawdopodobnie zostanie to szybko dookreślone przez praktykę gospodarczą i sądową.

Zawiadomienie o wadzie

Aby zachować uprawnienia z tytułu rękojmi, należy zatem niezwłocznie powiadomić o wadzie.

W poprzednim stanie prawnym zawiadomienie takie należało wysłać listem poleconym, aby dochować tego terminu. Obecnie zrezygnowano z formy listu poleconego, gdyż we współczesnym świecie środki nowoczesnej komunikacji pozwalają na szybsze, łatwiejsze i tańsze przesłanie takiego zawiadomienia. Można zatem zawiadomić o wadzie w sposób dowolny, byleby ta wiadomość dotarła do sprzedawcy.

Zgodnie bowiem z art 61  § 1 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!