Ograniczenia możliwości przekazywanych informacji

Jaki zasady obowiązują, gdy używany przez przedsiębiorcę i konsumenta środek porozumiewania się na odległość ogranicza zakres informacji, jaki może być przekazany?

Praca w biurze przy komputerze

Art. 19 ustawy o prawach konsumenta

Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, ( lista 21 obowiązków informacyjnych) zgodnie z art. 14 ust. 2 (tj. w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem)

Powyższy przepis reguluje sytuacje w której używany przez przedsiębiorcę i konsumenta środek porozumiewania się na odległość ogranicza zakres informacji jaki może być przekazany.

Przykładowo, jeśli komunikacja następuje poprzez krótkie wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem komunikatora, może okazać się problematyczne by spełnić wszystkie obowiązki informacyjne wymienione w art. 12, z uwagi na ilość znaków na ekranie. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek przekazać informacje najważniejsze, a więc główne cechy świadczenia, swoje dane, cenę, informację o możliwości odstąpienia, czas trwania umowy, jeśli umowa została zawarta na czas nieoznaczony — informację o tym jak można ją wypowiedzieć i z jakich powodów. Pozostałe informacje powinny być przekazane zgodnie z art. 14 ust. 2 – więcej uwag na ten temat w opisie wskazanego przepisu.

Niedopuszczalne jest przekazanie informacji za pomocą linku na stronie internetowej, bo nie będzie to wypełnienie obowiązków ustawowych.

Co ważne, przekazywane treści muszą być dostosowane pod względem praktycznym do środka komunikacji służącego do jej przesyłania.

W przeciwnym wypadku może okazać się, że przesłanie dokumentu w normalnym formacie spowoduje, że klient nie będzie miał możliwości otworzenia go i zapoznania się z jego treścią.

Takie działanie przedsiębiorcy może być uznane ponadto za obejście prawa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!