Podwójny przelew wynagrodzenia - czy trzeba zwracać?

Błąd w systemie finansowym firmy może czasami prowadzić do sytuacji, w której pracownik otrzymuje podwójne wynagrodzenie na swoje konto bankowe. Choć może to wydawać się atrakcyjne, konsekwencje takiego przypadkowego "bonusu" mogą być znacznie mniej przyjemne. Warto dowiedzieć się, co zrobić w takiej sytuacji i czy faktycznie trzeba zwracać nadpłacone środki.

Podwójny przelew wynagrodzenia - czy trzeba zwracać?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 6 października 2023

Czy trzeba zwracać podwójne wynagrodzenie?

Podwójny przelew wynagrodzenia to sytuacja, w której zatrudniony otrzymuje zapłatę za pracę dwukrotnie w jednym okresie płacowym. O ile nie zostało zaznaczone, że jest to premia, czy dodatkowe środki może to być to zakwalifikowane jako błąd lub pomyłka, czyli świadczenie pobrane nienależnie. Pracownik nie jest zobowiązany do zwracania podwójnego przelewu wynagrodzenia, ponieważ to pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową wypłatę wynagrodzenia.

Przelew na złe konto. Oto co możesz zrobićPrzelew na złe konto. Oto co możesz zrobić Martyna Kowalska

Przełożony ma prawo zwrócić się z prośbą o zwrot nadpłaconej kwoty, jeśli taka sytuacja miała miejsce. W takim przypadku zatrudniony może postąpić zgodnie z zasadami uczciwości i zwrócić nadmiarowe środki pracodawcy. Jednakże zgodnie z prawem, nie musi tego robić, a pracodawca nie może automatycznie potrącić nadpłaconej kwoty z przyszłego wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Wszelkie uzgodnienia w tej sprawie powinny być zawarte na piśmie i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Sytuacje związane z podwójnymi przelewami zazwyczaj wynikają z błędów w obszarze księgowości lub wynagradzania w firmie. W razie wątpliwości lub problemów pracownik powinien skonsultować się z działem HR, lub księgowości w swojej firmie, aby wyjaśnić sytuację i ustalić procedury postępowania.

Jakie są konsekwencje braku zwrotu?

W Polsce istnieją określone procedury dotyczące zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracodawca dokonał błędnie przelewu na konto pracownika.

Jednym z najczęściej spotykanych scenariuszy jest próba rozwiązania sytuacji poprzez porozumienie między stronami. Pracodawcy starają się negocjować harmonogram spłaty nadpłaconej kwoty lub ustalać inne warunki, które byłyby akceptowalne dla obu stron.

Dziwne nazwy przelewów: czy warto je nadawać?Dziwne nazwy przelewów: czy warto je nadawać?Małgorzata Łaziuk

W przypadku braku porozumienia lub bezczynności pracownika pracodawca może zdecydować się na podjęcie działań prawnych. Może to obejmować złożenie pozwu sądowego w celu odzyskania nadpłaconych środków.

Kolejną opcją, którą może wybrać pracodawca, jest potrącenie nadpłaconej kwoty z przyszłych wypłat wynagrodzenia pracownika. Taka decyzja może wpłynąć na wysokość przyszłych wypłat. Na taki krok musi jednak uzyskać zgodę zatrudnionego, nie może tego robić samowolnie.

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Bezpodstawne wzbogacenie się to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, które oznacza sytuację, w której jedna strona (najczęściej osoba fizyczna lub firma) czerpie korzyści materialne kosztem drugiej strony bez prawnie uzasadnionej podstawy. Innymi słowy, jest to uzyskanie majątkowej korzyści na niekorzyść innej bez jej zgody lub bez podstawy prawnej do takiego wzbogacenia.

W polskim prawie bezpodstawne wzbogacenie się jest regulowane przede wszystkim w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w jego art. 405-410. Według tych przepisów osoba, która nienależnie wzbogaciła się kosztem innej osoby, może być zobowiązana do zwrócenia wzbogaconej wartości.

Prawo do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem się przysługuje osobie, która poniosła szkodę na skutek nieuzasadnionego wzbogacenia innej strony. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś nielegalnie czerpie korzyści kosztem innej osoby, ta druga osoba może żądać zwrotu lub naprawienia poniesionej straty.

Powyższa definicja bezpodstawnego wzbogacenia się jest ogólna i obejmuje różnorodne sytuacje, które mogą wystąpić w praktyce, na przykład przypadki nienależnie otrzymanych płatności, nielegalnego wykorzystania mienia czy niedopuszczalnego wzbogacenia się na szkodę innych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!