Prywatność w miejscu pracy. Czy pracownik ma takie prawo?

Budowanie zdrowej relacji między pracodawcą a pracownikiem wiąże się z uwzględnieniem poszanowania prywatności. Ważne jest wyznaczenie odpowiednich granic między życiem zawodowym a osobistym, tworząc tym samym środowisko sprzyjające komfortowi i wzajemnemu szacunkowi.

Prywatność w miejscu pracy. Czy pracownik ma takie prawo?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 16 stycznia 2024

Praca, a prywatność

Zachowanie prywatności w miejscu pracy to ważny element utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Niezbędne jest ustawienie jasnych granic między tymi sferami. Warto unikać omawiania prywatnych spraw podczas wykonywania obowiązków, chyba że jest to absolutnie konieczne.

Ważne jest także ograniczanie udostępniania zbyt wielu szczegółów osobistych współpracownikom, co pomaga w utrzymaniu poziomu prywatności. Korzystanie z odpowiednich przestrzeni zapewniających odosobnienie w firmie, takich jak sale konferencyjne (kiedy nie jest w użytku) — takie postępowanie podczas korzystania z telefonu może ułatwić rozmowy o prywatnych sprawach, a także nie przeszkadza osobom pracującym, czy klientom.

Warto również zwrócić uwagę na wykorzystywanie przerw jako czasu przeznaczonego na prywatne sprawy. Istotne jest, aby unikać załatwiania prywatnych spraw w trakcie godzin pracy kosztem obowiązków. Niezbędne wyjścia, jeśli już wystąpi konieczność ich odbycia powinny być za zgodą pracodawcy,

W sytuacjach, gdy trzeba załatwić prywatne sprawy, mające wpływ na pracę zaleca się korzystanie z urlopów, co umożliwia skoncentrowanie się na tym, co trzeba wykonać. W razie potrzeby warto także otwarcie komunikować się z przełożonym, informując go o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wydajność pracowniczą.

Co może pracodawca?

Właściciel firmy ma pewne uprawnienia związane z kontrolą działań pracownika w miejscu pracy. W ramach monitorowania aktywności zawodowej pracodawca ma prawo monitorować komputery służbowe pracowników, w tym odwiedzane strony internetowe i korzystanie z aplikacji związanych z pracą. Kamery monitorujące mogą być zainstalowane w miejscach publicznych, takich jak hale produkcyjne czy korytarze biurowe, jednak ich stosowanie w prywatnych miejscach, jak toalety czy szatnie, jest nieakceptowalne.

Jakie są granice dopuszczalnego monitoringu wizyjnego w miejscu pracy?Jakie są granice dopuszczalnego monitoringu wizyjnego w miejscu pracy? Katarzyna Leszczak

Pracodawca może także monitorować e-maile służbowe pracowników. Przeprowadzanie ocen wydajności, nadzór nad czasem pracy, a także monitorowanie pracy zdalnej pracowników to inne aspekty, które można uwzględniać w procesie zarządzania personelem.

Warto jednak zaznaczyć, że wszelkie działania związane z kontrolą pracownika powinny być przeprowadzane z poszanowaniem prywatności pracownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde narzędzie monitorujące powinno być stosowane w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami etycznego zarządzania personelem.

Jakich czynności nie może wykonać szef?

W kontekście ochrony prywatności pracownika istnieje szereg czynności, których pracodawca nie powinien wykonywać. To fundamentalny aspekt, który wpływa na atmosferę pracy i relacje w miejscu zatrudnienia.

Właściciel firmy nie może monitorować prywatnych rozmów telefonicznych czy prywatnej korespondencji, zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej. Sprawy osobiste pracownika, które nie wpływają bezpośrednio na wykonywanie obowiązków zawodowych powinny pozostawać poza sferą zainteresowania pracodawcy. Nie powinien także ingerować w samopoczucie pracownika i jego zdrowie poprzez kierowanie na nieuzasadnione badania medyczne czy dotarcie informacji o nim, chyba że ma to bezpośredni związek z konkretnymi warunkami pracy.

Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracownika i sprawdzać pocztę elektroniczną?Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracownika i sprawdzać pocztę elektroniczną?Małgorzata Łaziuk

Ważne jest również, aby pracodawca nie stosował działań dyskryminacyjnych, nie naruszając prywatności pracownika w kontekście informacji dotyczących jego orientacji seksualnej, przekonań religijnych czy innych osobistych cech.

W ramach polityki prywatności, właściciel firmy powinien również zabezpieczyć dane pracownicze oraz ważne dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem, dbając o bezpieczne przechowywanie informacji osobowych pracowników. Warto, by to, co przekazuje zatrudniony (na przykład dane związane ze zwolnieniem lekarskim, jego powodem, czy stanem zdrowia) nie zostały upublicznione.

Zadbanie o prywatność pracowników jest nie tylko kwestią etyki, ale także stanowi element zgodności z przepisami prawa, w tym regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dbałość o to sprzyja budowaniu zaufania i zdrowego środowiska pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!