fb

Reklama serialu „Ślepnąc od świateł może zagrażać moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży

Reklama serialu „Ślepnąc od świateł" została krytycznie oceniona przez Komisję Etyki Reklamy. Jej Zespół Orzekający stwierdził, że nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie jest zgodna z powszechnie przyjętymi zasadami etyki.

Dzieci - szkoła
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 23 stycznia 2019

8 stycznia 2019 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy rozpatrzył zgłoszenie dotyczące rozpowszechnianej reklamy zewnętrznej serialu „Ślepnąc od świateł", prowadzonej przez HBO Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Konsument w skardze zwraca uwagę:

Reklama serialu "Ślepnąc od świateł", dozwolonego od lat 18, znajduje się na budynku, gdzie, zlokalizowane są dwie szkoły: prywatna szkoła podstawowa nr 41 oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie. W szkole podstawowej uczą się dzieci od piątego roku życia. W reklamie jest przemoc. Załączam zdjęcia pokazujące m.in. scenę strzału do człowieka. Reklamę zauważył dziś mój 7 letni syn i przestraszył się. Tego rodzaju treści nie mogą pojawiać się w miejscach dedykowanych oświacie dzieci poniżej 18. roku życia. Uprzejmie proszę o szybkie zdjęcie reklamy. Proszę o informację, kiedy i jakie kroki podejmiecie Państwo w tej sprawie.

Komisja stwierdza, że we wniosku dotyczącym reklamy zewnętrznej, „podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki, będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów, poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji norm Kodeksu brzmiących”:

 •  „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji."
 • „Reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa."
 • W niniejszej sprawie należy odnieść się dodatkowo — na zasadzie wyjątku — do innego jeszcze postanowienia Kodeksu, w myśl którego przepisy regulujące „stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklam zewnętrznych".

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance — EASA), a także mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi - informuje Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W ocenie Zespołu, zaskarżona w powyższy sposób reklama:

 • nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;
 • nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, gdyż:
  • oceniany przekaz reklamowy poprzez niedostosowanie treści do miejsca emisji, w szczególności na nośniku zewnętrznym przy szkole, narusza dobre obyczaje,
  • nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności.

>>>CZYTAJ TEŻ: Seksualizacja w reklamie Devil Energy Drink – stwierdziła Komisja Etyki Reklamy

Zespół stwierdza, że reklama zawiera treści, które mogłyby zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

Komisja zaznacza, iż nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleciła Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

>>>CZYTAJ TEŻ: Reklama Allegro Smart nadużyła zaufania odbiorców — oświadczyła Komisja Etyki Reklamy

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!