Ruszyła rejestracja do bazy Mężów Zaufania

Ruszyła rejestracja do bazy Mężów Zaufania
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 2 kwietnia 2024

Rejestracja jest już możliwa

Jak przekazuje Ministerstwo Cyfryzacji, usługa rejestracji mężów zaufania w Bazie Mężów Zaufania na wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r. jest już dostępna pod adresem https://bazamezowzaufania.gov.pl. Rejestrować mężów zaufania mogą wyłącznie Pełnomocnicy Wyborczy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Mężowie Zaufania nie mogą rejestrować się samodzielnie!

Dlaczego podczas wyborów potrzebni są obserwatorzy?Dlaczego podczas wyborów potrzebni są obserwatorzy? Małgorzata Łaziuk

Usługa umożliwia zgłoszenie mężów zaufania do Bazy Mężów Zaufania w trybie art. 103a. § 2a oraz § 2b2 Kodeksu Wyborczego. Rejestracja w tym trybie nie jest obowiązkowa, skorzystanie z niej nadaje uprawnienia mężom zaufania do przesyłania materiałów rejestrujących przebieg wyborów (filmy, zdjęcia, nagrania audio) do usługi Ministra Cyfryzacji realizowanej przez aplikację mobilną Mąż Zaufania w trybie przewidzianym art. 42 § 6a Kodeksu Wyborczego. Aplikacji mobilna „Mąż Zaufania” jest dostępna do pobrania w Google Play dla platformy Android i Apple AppStore dla platformy iOS.

Wykonywanie uprawnień mężów zaufania, w tym rejestrowanie czynności komisji, nie może utrudniać pracy komisji, zakłócać przebiegu i powagi głosowania, naruszać przepisów powszechnie obowiązujących, w tym m.in. dotyczących: tajności głosowania, ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku, prawa do ochrony prywatności. Naruszenie przez męża zaufania przepisów dotyczących tajności głosowania, ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku i ochrony prywatności może skutkować odpowiedzialnością prawną, w tym karną.

 Kim jest mąż zaufania?

Mąż zaufania to osoba wyznaczona przez komitet wyborczy do pełnienia funkcji obserwatora w lokalu wyborczym podczas głosowania w wyborach lub referendum. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie przebiegu głosowania, aby zapewnić jego uczciwość, przejrzystość i zgodność z obowiązującym prawem. Mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności wyborcze w lokalu wyborczym, w tym sposób, w jaki przeprowadzane jest głosowanie, jak głosy są liczone oraz jak ogłaszane są wyniki. Mogą także zgłaszać uwagi wobec przewodniczącego komisji wyborczej, jeśli zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości. W każdej komisji wyborczej może znaleźć się jeden mąż zaufania.  

Wybory samorządowe – co możesz załatwić online?Wybory samorządowe – co możesz załatwić online?Joanna Gościńska

Mężem zaufania może być obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, a jednocześnie nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu czy ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jednocześnie mąż zaufania nie może: kandydować w wyborach, być komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego oraz być urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji wyborczej.

Ile zarabia mąż zaufania?

Za swoją pracę mężowie zaufania otrzymują dietę. Wynosi ona 40 proc. zryczałtowanego wynagrodzenia członków obwodowych komisji wyborczych, co w 2024 roku wynosi 240 zł. 

Aby jednak otrzymać swoją dietę, muszą oni złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu gminy wraz z zaświadczeniem wydanym przez przewodniczącego komisji wyborczej. Zaświadczenie to wydawane jest jedynie osobom, które przebywały w okręgowej komisji wyborczej minimum pięć godzin i były obecne podczas przebiegu ustalania wyników głosowania aż do podpisania protokołu głosowania.  

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!