fb

Skarga na lekarza, przychodnię lub szpital – gdzie i jak złożyć?

Przedmiotem skargi może być niewłaściwe postępowanie personelu medycznego przychodni lub szpitala, w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie umowy zawartej z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skarga na lekarza, przychodnię lub szpital – gdzie i jak złożyć?
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 27 grudnia 2018

Konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe oraz Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta gwarantują prawo do:

 • intymności i poszanowania godności,
 • korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • informacji o stanie własnego zdrowia,
 • równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • wyrażenia zgody (lub nie) na wykonanie zabiegów,
 • ochrony informacji o naszym stanie zdrowia,
 • dodatkowej opieki bliskiej osoby, opieki duszpasterskiej.

Jeśli któreś z nich nie jest respektowane, można do odpowiednich organów zaskarżyć szpital, przychodnię, lekarza albo pielęgniarkę.

Zastrzeżenia dotyczące sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych możemy złożyć bezpośrednio do oddziału wojewódzkiego NFZ. Jego dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na nie pisemnie. Jeśli decyzja nie będzie pomyślna, można się od niej odwołać do prezesa centrali NFZ, a następnie do sądu administracyjnego.

Oto trzy etapy prawidłowo składanej skargi:

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów, dotyczące sposobu leczenia, należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzeba pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych, podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

Krok 2. Złóż skargę

Powinna ona trafić do oddziału wojewódzkiego NFZ. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze;
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury;
 • wysłać faksem;
 • przesłać skargę na adres e-mail – jeśli zgłoszenie skargi lub wniosku nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawiera imienia, nazwiska, nazwy, adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie tych danych w terminie siedmiu dni, termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia;
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ.

Krok 3. Czekaj na informację

Skarżący powinien otrzymać pisemną odpowiedź. Każda skarga jest analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie u świadczeniodawcy kontroli.

Miejscem, w którym pacjenci mogą uzyskać pomoc w formie interwencji (gdy uznają, iż naruszono ich prawa) jest także Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

W przypadku, gdy nie odpowiada nam sposób funkcjonowania placówki medycznej, możemy złożyć skargę do dyrektora szpitala lub przychodni.

Jeśli uważamy, iż personel medyczny zachował się nieetycznie, skarga powinna trafić do okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W sytuacji, gdy zostaliśmy poszkodowani w trakcie leczenia, powinniśmy złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych. Jeśli domagamy się odszkodowania, składamy pozew do sądu właściwego dla siedziby zakładu opieki zdrowotnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!