Ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie udać się, by je uzyskać?

Dbanie o zdrowie to ważna sprawa, dlatego niezbędne jest przeprowadzanie regularnych badań profilaktycznych odbywanie wizyt u lekarzy POZ i specjalistów. Ważne jest, by posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do czego jest potrzebne? W jaki sposób je uzyskać?

Ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie udać się, by je uzyskać?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 10 czerwca 2024

Do czego potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne

Odgrywa ono ważną rolę w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej oraz ochrony finansowej. Pomaga pokryć koszty leczenia, takie jak wizyty u lekarza, hospitalizacje, operacje, leki, rehabilitację i inne usługi zdrowotne. Dzięki niemu koszty te są znacznie mniejsze lub całkowicie pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak bardzo często trzeba poczekać na odpowiedni termin (z powodów zdrowotnych nie zawsze jest to możliwa — bywa, że niezbędne jest szybkie działanie, by nie pogłębić choroby lub nie pogorszyć stanu zdrowia). Jego posiadanie umożliwia szybszy i łatwiejszy dostęp do opieki medycznej. Ubezpieczeni pacjenci mogą korzystać z publicznej służby zdrowia, mając dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów oraz szpitali.

Wybór przychodni, zmiana — jak to się odbywa?Wybór przychodni, zmiana — jak to się odbywa? Małgorzata Łaziuk

Obejmuje także usługi profilaktyczne, takie jak szczepienia, badania kontrolne i przesiewowe, które pomagają we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu poważnym chorobom. Programy profilaktyczne są często finansowane przez NFZ. W przypadku poważnej choroby lub wypadku, koszty leczenia mogą być bardzo wysokie. Ubezpieczenie zdrowotne chroni przed ryzykiem finansowym związanym z nieoczekiwanymi wydatkami na zdrowie, co jest szczególnie ważne w przypadku kosztownych procedur. Jego posiadanie daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, ponieważ wiadomo, że w razie potrzeby będzie dostęp do niezbędnej opieki medycznej. Jest to ważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i dla rodzin.

Niektórzy decydują się na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej lub wykupionych abonamentów medycznych.

Jest to ważny element systemu opieki zdrowotnej, który pozwala na efektywne zarządzanie zdrowiem publicznym.

Ubezpieczenie — jakie formalności?

W Polsce formalności związane z ubezpieczeniem zdrowotnym zależą od statusu zawodowego i sytuacji życiowej. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę, który powinien wykonać taką czynność w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy, pracownik nie musi podejmować dodatkowych działań. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniając formularz ZUS ZUA i dostarczając go do odpowiedniego oddziału ZUS, a składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane co miesiąc.

Emeryci i renciści są automatycznie zgłaszani przez ZUS lub KRUS, więc nie muszą wykonywać dodatkowych formalności. Osoby bezrobotne muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy, po czym urząd pracy wykonuje niezbędne czynności.

Kontrola zwolnienia lekarskiegoKontrola zwolnienia lekarskiegoMałgorzata Łaziuk

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia są zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy dokonują tego w swoim zakładzie pracy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że tej grupie opieka zdrowotna przysługuje niezależnie od tego, czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kobiety w ciąży, po porodzie oraz w okresie połogu (6 tygodni po porodzie) są automatycznie objęte bezpłatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, niezależnie od ich statusu zawodowego. 

Można także przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgłaszając się do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając formularz  i opłacając składki we własnym zakresie. 

Co w przypadku złej sytuacji materialnej i życiowej?

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy społecznej. Takie instytucje udzielają wsparcia, które może obejmować również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku należy zgłosić się do jednostki w miejscu zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek. Pracownicy OPS przeprowadzą wywiad środowiskowy, na podstawie którego ocenią sytuację materialną i życiową osoby wnioskującej.

Bezrobotni, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy, jednak warto pamiętać, że mogą zostać przedstawione oferty pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!