Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości musi koniecznie być zawarta w formie aktu notarialnego. Inaczej jest nieważna.

Umowa sprzedaży nieruchomości
  • Iga Gradzka
  • /
  • 8 maja 2019

Umowa sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego

Umowa sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego jest to rodzaj umowy, którą obowiązkowo zawrzeć należy w formie aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności. Poprzedza ją umowa przedwstępna, która również może, ale wcale nie musi zostać zawarta w formie notarialnej. Zazwyczaj obie strony, chcąc zredukować koszty, zgadzają się na podpisanie umowy przedwstępnej w podstawowej formie pisemnej.

Sprawdź także:

Taka umowa bywa nazywana także umową przyrzeczoną. Umowa przedwstępna niejako rezerwuje daną nieruchomość dla jej nabywcy, do czasu na przykład uzyskania kredytu hipotecznego. Umowa przyrzeczona dopiero faktycznie przenosi taką własność na nabywcę.

Co określa umowa sprzedaży nieruchomości?

Umowa sprzedaży nieruchomości zawierać musi takie elementy jak: strony zawierające umowę, przedmiot umowy, cenę zakupu wraz ze sposobem płatności oraz termin wydania lokalu, jeżeli ma to nastąpić później po wyrażeniu na to zgody przez obie strony. Akt notarialny zawiera również dokumenty, które przedstawiają dwie strony umowy. W jego skład wchodzą także elementy takie jak: wniosek kierowany do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie, którego celem jest dokonanie zmiany właściciela nieruchomości, czym zajmuje się notariusz.

Opłata za umowę sprzedaży nieruchomości

Notariusz za swoją pracę pobiera wynagrodzenie, które określone jest przez specjalne rozporządzenie. Wysokość tej kwoty zależy od ceny sprzedaży nieruchomości. Im jest wyższa, tym z wyższą opłatą należy się liczyć. Warto wiedzieć, że ta kwota podlega negocjacji. Taksa notarialna to odpowiednie widełki procentowe.

Ze sporządzeniem aktu notarialnego łączy się także opłacenie podatku, którego wysokość obciąża kupującego. Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych, niezbędny w przypadku kupowania nieruchomości z rynku wtórnego. Wynosi on 2 procent wielkości ceny sprzedaży. Dodatkowe niezbędne koszty to opłaty sądowe, które wynikają ze zmiany wpisu w sądowych księgach wieczystych. Warto pamiętać również o podatku VAT i przygotować się na konieczność uiszczenia takich dodatkowych opłat. Koszty związane z umową notarialną zapisane są z reguły na końcu zawieranego aktu.

Sprawdź także:

Jak wygląda sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości?

Aktu notarialnego wymaga każda umowa, która przenosi własność nieruchomości. Dlatego w takiej samej formie spisuje się także umowę darowizny oraz zamiany.

Na początku notariusz sporządza projekt aktu notarialnego na podstawie wszelkich dostarczonych mu informacji. Projekt taki otrzymują obie strony, aby móc się z nim zapoznać i go zaakceptować. W dalszej kolejności taki zaakceptowany akt jest odczytywany w obecności obu stron. Kupujący i sprzedający, a także notariusz, składają odpowiednią parafkę na każdej stronie aktu oraz składają podpisy na jego końcu, jeżeli oczywiście zgadzają się z tymi postanowieniami.

Strony mają także prawo do przedstawienia swojego własnego projektu umowy. Wówczas obowiązkiem notariusza jest sprawdzenie go pod kątem prawnym i zadecydowanie, czy nie narusza on interesów żadnej ze stron i osób postronnych.

Kopie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości są przekazywane obu stronom, natomiast u prawnika pozostaje oryginał. Takie odpisy trafiają także do sądu hipotecznego i w razie konieczności – do innych urzędów.

Każdy rejent ma takie same uprawnienia, a więc zwrócić się można do dowolnego notariusza w kraju.

Niezbędne dokumenty do umowy sprzedaży

Przed udaniem się do notariusza należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  • dowody osobiste obu stron transakcji,
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
  • tytuł prawny nabycia danego lokalu,
  • inne dokumenty, które notariusz uzna za niezbędne.

Warto wcześniej skontaktować się z notariuszem i zapytać, jakie dodatkowe dokumenty będą potrzebne w celu dopełnienia wszelkich formalności.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!