Upadłość konsumencka. Podstawowe informacje

Rośnie liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich. To jeden z najlepszych sposobów by wyjść z pętli długów. Zobacz, co to jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

upadlosc-konsumencka
  • Anna Stępniewska
  • /
  • 14 stycznia 2019

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, z którego mogą skorzystać konsumenci, osoby fizyczne, czyli te, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Znaczy to tyle, ze nie jest on w stanie spłacać zobowiązań.

Upadłość konsumencka ma za zadanie oddłużyć konsumenta. W efekcie dokonuje się umorzenia całości albo części zadłużenia. Warto wiedzieć, że takie umorzenie dotyczy wyłącznie tych długów, które istnieją przed ogłoszeniem upadłości. Postępowanie sądowe ma zaspokoić roszczenia wierzycieli w stopniu równym. Dla konsumenta ważne jest, że w efekcie postępowania upadłościowego zostaje zlikwidowany cały majątek konsumenta lub jego znaczna część. Ze środków uzyskanych z takiej likwidacji są zaspokajane roszczenia wierzycieli.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie związane z upadłością konsumencką rozpoczyna się na wniosek konsumenta lub wierzyciela. Konsument, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

O tym, które długi będą umorzone decyduje sąd. W zakresie pozostałych długów, sąd w ramach postępowania upadłościowego ustala spłatę pozostałych zobowiązań.

Sprawdź także:

Plan spłaty to dokładny harmonogram spłaty wierzycieli. Może zakładać, że np. przez określony czas konsument musi oddawać część wynagrodzenia na spłaty długów i jednocześnie nie może zaciągać kolejnych. Jeśli konsumentowi uda się dopełnić tych zobowiązań, spora część zadłużenia może być umorzona.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość?

Sąd oddali wniosek i nie ogłosi upadłości, jeśli:

  • Niewypłacalność konsumenta spowodowana jest z powodu rażącego niedbalstwa konsumenta
  • Było już prowadzone postępowanie upadłościowe ale zostało umorzone
  • Plan spłaty ustalony w poprzednim postępowaniu konsumenckim został uchylony, bo np. nie regulował spłat albo zatajał przychody
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe dane;

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

W momencie ogłoszenia upadłości, majątkiem konsumenta zarządza syndyk, który jest wyznaczony przez sąd. Konsument nie ma praw samodzielnie zarządzać swoim majątkiem.

Konsument musi wskazać cały swój majątek i przekazać go syndykowi do zarządzania.Syndym ma prawo również zarządzać wynagrodzeniem dłużnika.

 Jeżeli dłużnik nie przekaże majątku syndykowi, to postępowanie upadłościowe może być umorzone, a skutkiem tego będzie niemożliwość skorzystania z upadłości w ciągu kolejnych dziesięciu lat.

Jeżeli upadłośc konsumencka zostanie ogłoszona, to wszystkie zobowiązania stają się natychmiast wymagalny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!