Wygaśnięcie umów dodatkowych (powiązanych)

Czy i jaki skutek wywołuje fakt odstąpienia od umowy głównej w odniesieniu od umów dodatkowych (powiązanych) ?

Spotkanie w kawiarni

Art. 37.

1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

...

Celem takiej regulacji jest uproszczenie kwestii odstąpienia od umów ze sobą powiązanych.

Umowy powiązane to takie, gdzie oprócz umowy głównej zawierana jest umowa dodatkowa, przy czym pomiędzy obiema umowami istnieje pewien związek, umowa dodatkowa samodzielnie nie miałaby racji bytu i taka umowa dodatkowa określa odrębnie świadczenie w niej spełniane oraz ich cenę lub wynagrodzenie. Chodzi tu np. o umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z operatorem komórkowym na świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdzie dodatkową umową będzie transmisja danych czyli Internet.

Przepis ten wprowadza ułatwienie dla konsumenta, który nie musi odstępować od każdej takiej umowy z osobna, lecz skutki odstąpienia od umowy głównej rozciągają się również takie umowy dodatkowe.

Oczywiście klient może odstąpić tylko od umowy dodatkowej (jednej, kilku lub wszystkich), ale wówczas skutki takiego odstąpienie nie będą obejmowały umowy głównej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!