Wymiana rzeczy lub usunięcie wady

Przepis ten wskazuje wprost, że wymiana rzeczy lub usunięcie wady to roszczenia klienta, jakich może się domagać w przypadku, gdy zakupiona rzecz ma wady.

Montaż elektroniki

Art. 561.

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Wymiana rzeczy lub usunięcie wady

Wymiana rzeczy lub usunięcie wady to roszczenia klienta, jakich może się domagać w przypadku, gdy zakupiona rzecz ma wady. Są to podstawowe uprawnienia kupującego, oprócz obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Wymiana rzeczy to przekazanie kupującemu nowej rzeczy. 

Usunięciem wady jest naprawa rzeczy, a więc przywrócenie rzeczy do stanu zgodności z umową, czyli takiego, na jaki strony się umówiły w momencie zakupu.

Warto przypomnieć, że w poprzednim stanie prawnym, klient tracił uprawnienia z rękojmi, jeśli nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

Teraz takiego ograniczenia czasowego na zgłoszenie wady już nie ma.

Czas realizacji

Obowiązek sprzedawcy do wymiany rzeczy lub jej naprawy musi zostać zrealizowany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Rozsądny czas w jakim powinna nastąpić naprawa lub wymiana to dokonanie tej czynności bez zbędnej zwłoki, w czasie na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwej rzeczy oraz charakter wady.

Nadmierne niedogodności to np. długi czas trwania wymiany lub naprawy, a w związku z tym niemożność korzystania przez kupującego w tym czasie z zakupionej wadliwej rzeczy, duży hałas spowodowany naprawą rzeczy lub demontaż zamontowanej rzeczy, powodujący np. przeprowadzenie skomplikowanych prac remontowo-budowlanych, podczas gdy można byłoby zrobić to sprawniej, ciszej, w mniej skomplikowany sposób.

Sprzedawca powinien zatem zastosować takie środki, aby ta wymiana lub naprawa była jak najmniej uciążliwa dla klienta.

Odmowa sprzedawcy

Przepis ten upoważnia sprzedawcę do odmowy uznania żądania roszczenia kupującego w sytuacji, gdy naprawa byłaby niemożliwa albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów po stronie sprzedawcy.

Bardziej restrykcyjne są regulacje, gdy kupujący jest przedsiębiorcą, ponieważ sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady również wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Chodzi tu np. o sytuacje, gdy dane części zamienne nie będą już produkowane, albo gdy będzie to droższy sposób od drugiego rozwiązania, czyli gdy naprawa będzie droższa niż wymiana albo odwrotnie.

Przez cenę rzeczy należy rozumieć kwotę, którą zapłacił lub miał zapłacić kupujący.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!