Wada rzeczy zamontowanej oraz koszty jej demontażu i montażu

Czy w przypadku wady rzeczy zamontowanej kupujący może żądać demontażu tej uszkodzonej rzeczy? Jak uregulowana jest kwestia ponownego montażu wymienionej lub naprawionej rzeczy?

Montaż szafek kuchennych

Art. 5611 kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Przepis ten jest nowością i kwestie w nim uregulowane nie były wcześniej wprost wyrażone, tak jak ma to miejsce w obecnym kształcie. W poprzednim stanie prawnym była mowa jedynie o poniesieniu przez sprzedawcę, kosztów związanych w wymianą. Teraz dokładnie określono, o jakie koszty chodzii oraz jak kształtuje się granica odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku bardzo wysokich kosztów wymiany.

Uprawnienia w przypadku wady zamontowanej rzeczy

W przypadku wadliwości rzeczy zamontowanych, klient może żądać od sprzedawcy nie tylko montażu nowej lub wymienionej rzeczy, ale również demontażu rzeczy wadliwej. Jeśli sprzedawca nie wykona tych czynności demontażu lub montażu, klient może obciążyć kosztami za te prace sprzedawcę.

W praktyce wady rzeczy zamontowanych (np. lodówki w zabudowie, zmywarki) mogą okazać się dla sprzedawcy bardzo kosztowne, bo będą wiązały się z nimi dodatkowe koszty przeprowadzenia montażu i demontażu tego sprzętu, czasu potrzebnego na wizytę w miejscu montażu, albo koszty wynajęcia firm zewnętrznych, które będą te prace wykonywały w imieniu sprzedawcy.

Jeśli sprzedawca nie wykonuje swojego obowiązku z powodu odmowy ich wykonania, albo opóźnienia w ich wykonaniu, kupujący może wykonać te czynności sam, tzn. dokonać ich fizycznie samemu lub zlecić to wykonanie innej osobie (firmie). Oczywiście będzie to możliwe w przypadku, gdy sprzedawca tę uszkodzoną rzecz wymienił lub naprawił i gdy jest ona sprawna.

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy

W takim przypadku sprzedawca odpowiada nie tyko za koszt tych prac, ale również za ich bezpieczeństwo, a więc pomimo, że usługę wykonuje inna osoba (firma), sprzedawca ponosi za to ryzyko, co ma znaczenie np. w przypadku, gdy podczas takiego montażu lub demontażu zostanie coś uszkodzone.

Bezpieczniej zatem będzie dla sprzedawcy, gdyby czynności te wykonał samodzielnie lub ewentualnie posługiwał się podwykonawcą, bo tylko wtedy będzie te prace kontrolował, zarówno pod węglem kosztów, jak i bezpieczeństwa.

Koszty montażu i demontażu

Paragraf drugi cytowanego przepisu ogranicza odpowiedzialność sprzedawcy w tym sensie, że może on odmówić demontażu i ponownego montażu, jeśli wartość tych prac przewyższać będzie wartość rzeczy sprzedanej. Jeżeli zatem koszt demontażu i montażu bedzie przewyższac wartośc samej zmywarki czy lodówki, sprzedawca może odmówic wykonania tych prac.

W takim przypadku sprzedawca musi jednak uzasadnić swoją decyzje poprzez przedstawienie kosztorysu tych prac.

Po prostu takie prace nie będą opłacalne najczęściej i dla klienta i dla sprzedawcy.

Udział w kosztach demontażu wadliwej rzeczy

W przypadku gdy kupujący ma status konsumenta, może on jednak z indywidualnych powodów żądać demontażu i ponownego montażu rzeczy, pomimo sytuacji, że koszty tych prac w swej wartości będą wyższe od ceny wymienianej rzeczy. Może się bowiem zdarzyc, że dla konsumneta demontaż i ponowny montaż nowej rzeczy bedzie i tak korzystniejszy, czy to ze względów finansowych (bo np. w tym celu jest już przygotowane konkretne miejsce na montaż), czy też z powodów czasowych (zmiana miejsca montażu może wymagać dodatkowego czasu), albo z innych ze względów osobistych.

Klient może tego żądać, ale pod warunkiem, że poniesie on sam te koszty, które są powyżej wartości rzeczy. Klient będzie więc partycypował w kosztach wymiany, jeśli będą one wyższe od ceny wymienianej rzeczy.

Drugą opcja polega na tym, że klient-konsument może też żądać od sprzedawcy zapłaty takiej części kosztów demontażu i montażu, która będzie równoważna wysokości sprzedanej rzeczy.

Może być tak w sytuacji, gdy klient zdecyduje się np. na jednoczesną przebudowę lub inne czynności (zmiana miejsca montażu).

 Ostatecznie więc to klient decydując się na demontaż i montaż rzeczy, pomimo, że koszt tych prac będzie przewyższał jej wartość, podejmuje decyzję w kwestii tego, czy :

a) za demontaż i montaż będzie musiał sam dopłacić, 

b)  jemu zostanie zwrócona odpowiednia kwota za takie prace, do wysokości wartości rzeczy wymienianej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!