Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy wypłaca się bliskim osoby zmarłej albo osobie, która rzeczywiście poniosła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?
  • Iga Gradzka
  • /
  • 26 kwietnia 2019

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest bliskiej osobie lub komuś, kto rzeczywiście poniósł koszty pogrzebu osoby zmarłej. Celem tych pieniędzy jest chociaż częściowe pokrycie wydatków związanych z pochówkiem. O jego otrzymanie starać się można przez 12 miesięcy od chwili śmierci bliskiej osoby.

Sprawdź także: Wyjazd do sanatorium. Zwolnienie lekarskie czy urlop?

Kto otrzymuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest na mocy ubezpieczenia rentowego. Należy się on zmarłej osobie, która podlegała takiemu ubezpieczeniu, to znaczy pracowała na umowę o pracę, prowadziła działalność, była emerytem etc. albo była członkiem rodziny osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobie, która pokrywała koszty pogrzeby. To właśnie ona złożyć powinna odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do KRUS-u. Może go złożyć także pracodawca osoby zmarłej, dom pomocy społecznej i inne jednostki, które pokryły te koszty. W przypadku, jeżeli koszt pogrzebu pokrywało więcej osób, kwota ta jest między nimi dzielona.

Sprawdź także: Czy można pić alkohol "pod chmurką"?

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego należy złożyć do ZUS-u kilka dokumentów. Podstawa to druk ZUS Z-12, czyli wniosek o wypłatę tego zasiłku. Następnie dołączyć trzeba także skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych za pogrzeb. Jeżeli zasiłek pogrzebowy wypłacony ma być z tytułu śmierci osoby, która nie była objęta ubezpieczeniem rentowym, należy dostarczyć także dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy ze zmarłym. Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia płatnika składek o podleganiu pod ubezpieczenie rentowe.

Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do oddziału ZUS odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 złotych. Na wystąpienie o te pieniądze ma się czas 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. ZUS ma obowiązek niezwłocznego wypłacenia zasiłku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku i odpowiednich dokumentów.

ZUS ma prawo do odmowy wypłacenia zasiłku pogrzebowego. Wówczas jednak musi wystawić stosowną decyzję w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna do odmowy wypłacenia pieniędzy. Od decyzji można się odwołać do Sądu Rejonowego. Ma się na to czas miesiąca od chwili jej otrzymania.

Istnieją sytuacje wykluczające możliwość dotrzymania terminu 12 miesięcy od śmierci na złożenie dokumentów, ponieważ na przykład ciało nie zostało znalezione od razu lub były problemy z jego identyfikacją. Wówczas czas ten wydłuża się do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takiej sytuacji do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie przedłużenia się terminu pogrzebu, na przykład zaświadczenie policji.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS i KRUS ma na celu chociaż częściowe pokrycie kosztów organizacji pochówku osoby zmarłej. Otrzymać go może nie tylko najbliższa rodzina, ale także instytucje, które poniosły faktyczny koszt pogrzebu.

Sprawdź także: Czy można kupić sobie relikwie świętych?

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!