ZOL, DPS - instytucje opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami

Jesień życia to czas, kiedy można poświęcić się hobby lub opiece nad wnukami, spędzić miłe chwile na podróżach. Zdarza się jednak, że seniorzy podupadają na zdrowiu, a ich mobilność nie jest duża. W takim przypadku może być potrzeba dopasowania usług opiekuńczych — przez rodzinę lub specjalistyczne ośrodki. Czym różni się ZOL od DPS? Czy są to jednostki bezpłatne? Jaki powód może mieć wpływ na podjęcie tej, dla wielu osób trudnej, decyzji?

ZOL, DPS - instytucje opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 30 czerwca 2023

Kiedy wybrać taką instytucję?

Decyzja o skorzystaniu z usług opiekuńczych powinna być dokładnie przemyślana, podejmując ją należy uwzględnić specyficzne potrzeby i sytuację osoby starszej. Istnieje różne powody, dla których warto rozważyć tę opcję.

Jeden z głównych czynników to zły stan zdrowia osoby starszej. Jeśli ma ona poważne problemy zdrowotne, które wymagają ciągłej opieki medycznej lub obecności drugiej osoby personel może zapewnić niezbędne wsparcie. Profesjonalni pracownicy są przeszkoleni w opiece nad osobami starszymi i mogą na przykład nadzór nad przyjmowaniem leków oraz reagować w przypadku nagłych wypadków lub pogorszenia stanu zdrowia.

Kolejnym aspektem jest izolacja społeczna. Wielu starszym osobom brakuje regularnych kontaktów towarzyskich i współczucia. Mieszkając takiej placówce mają szansę nawiązać nowe relacje, interakcje z innymi mieszkańcami i uczestniczyć w różnych aktywnościach społecznych. To może przynieść poczucie wspólnoty, redukować uczucie samotności i podtrzymywać zdrowe relacje społeczne.

Na czym polega program Wspieraj Seniora?Na czym polega program Wspieraj Seniora?Dorota Kraskowska

Trudności w samodzielnym funkcjonowaniu to kolejny czynnik, który może skłonić do wyboru DPS. Starsza osoba może mieć trudności z przygotowaniem posiłków, utrzymaniem czystości w domu czy dbaniem o higienę osobistą. 

Bezpieczeństwo jest również ważnym aspektem. Starszy człowiek może być narażony na różne zagrożenia w swoim obecnym otoczeniu, takie jak upadki, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe czy trudności w poruszaniu się. Zamieszkanie w placówce  zapewnia bezpieczne i dostosowane do potrzeb środowisko, które minimalizuje ryzyko wypadków i zapewnia opiekę w razie potrzeby.

Przed podjęciem decyzji ważne jest przeprowadzenie dokładnej oceny sytuacji i konsultacji z rodziną oraz specjalistami. To pomoże dostosować opiekę do indywidualnych potrzeb, preferencji i oczekiwań osoby starszej, aby zapewnić jej jak najlepsze warunki życia i komfort.

Co to jest ZOL i DPS?

ZOL (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) oraz DPS (Dom Pomocy Społecznej) to dwie różne formy instytucjonalnej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia, w tym również osobami starszymi. Oto krótkie omówienie różnic między nimi:

ZOL jest placówką o charakterze medycznym, która zapewnia kompleksową opiekę medyczną i pielęgniarską osobom wymagającym stałej opieki zdrowotnej. W ZOL prowadzone są leczenie, rehabilitacja, diagnostyka i opieka pielęgniarska. ZOL skupia się na osobach o większych potrzebach medycznych, takich jak osoby po operacjach, z przewlekłymi chorobami lub innymi poważnymi problemami zdrowotnymi.

DPS to placówka, która zapewnia opiekę i wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne trudności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim otoczeniu. DPS oferuje pomoc w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, przygotowywanie posiłków, utrzymanie czystości oraz organizuje zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne. DPS skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa, opieki społecznej i wsparcia psychospołecznego dla mieszkańców.

Podsumowując, różnica między ZOL a DPS polega na tym, że ZOL skupia się głównie na aspektach medycznych i leczniczych, zapewniając specjalistyczną opiekę zdrowotną, podczas gdy DPS koncentruje się na codziennej opiece społecznej i psychospołecznej, zapewniając wsparcie w aktywnościach życia codziennego. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia danej osoby, a także od zaleceń lekarza lub specjalisty ds. opieki nad osobami starszymi.

Płatność za pobyt — jak wygląda?

Płatności za usługi świadczone w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) i Domach Pomocy Społecznej (DPS) zazwyczaj są regulowane na podstawie określonych przepisów i zależą od kilku czynników.

Koszty związane z pobytem w ZOL mogą być pokrywane na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli dana osoba jest nim objęta. W takim przypadku koszty leczenia i opieki medycznej są częściowo lub w całości pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Osoby nieubezpieczone lub korzystające z prywatnych usług ZOL mogą być zobowiązane do pokrycia kosztów pobytu i opieki we własnym zakresie.

Domy opieki dla seniorów – jak wybrać placówkę i ile trzeba zapłacić za dobrą opiekę?Domy opieki dla seniorów – jak wybrać placówkę i ile trzeba zapłacić za dobrą opiekę?Alicja Skibińsk

Koszty związane z pobytem w DPS również mogą być pokrywane z różnych źródeł. W przypadku osób o ograniczonych środkach finansowych, koszty pobytu mogą być częściowo lub w całości pokrywane przez samorząd terytorialny na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń opieki społecznej.

Istnieją też prywatne placówki, w których opłaty wnoszą osoby mieszkające lub rodzina. Korzystający z takiej usługi pokrywają koszty pobytu, opieki oraz innych wydatków we własnym zakresie, bez wsparcia ze strony samorządu. Zwykle oferowane są różnorodne udogodnienia dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, często ustalone na podstawie umowy między placówką a osobą ponoszącą koszty.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności za usługi ZOL i DPS można uzyskać bezpośrednio od konkretnych placówek lub za pośrednictwem odpowiednich instytucji, takich jak urzędy gmin czy regionalne ośrodki pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług ZOL lub DPS zaleca się skonsultować z właściwymi organami i uzyskać szczegółowe informacje na temat kosztów i możliwości finansowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!