Alimenty dla osoby dorosłej

Zapewnienie alimentów dzieciom oraz osobom dorosłym, które są w trudnej sytuacji życiowej, to nie tylko kwestia moralna, ale również prawna. Alimenty odgrywają istotną rolę w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb i utrzymaniu godziwego standardu życia tych osób. To temat, który nieustannie stanowi przedmiot debat i decyzji sądowych, ponieważ dotyka on dobrobytu i bezpieczeństwa wielu rodzin oraz jednostek.

Alimenty dla osoby dorosłej
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 2 października 2023

Czym są alimenty i ile powinny wynosić?

Alimenty to świadczenia finansowe, które jedna osoba zobowiązuje się płacić drugiej na rzecz wspólnych dzieci lub innej osoby potrzebującej wsparcia. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego utrzymania.

Wysokość zależy od różnych czynników, w tym, w dużej mierze od możliwości zarobkowych zobowiązanego, od dochodów i sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia oraz potrzeb i kosztów utrzymania osoby, której przyznano alimenty. Nie istnieje jedna stała stawka, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i uwzględnia konkretne okoliczności, a przede wszystkim potrzeby. Może być ustalana na podstawie ugody między stronami lub orzeczenia sądu w przypadku braku porozumienia.

Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne. Małgorzata Łaziuk

Jeśli nie są wypłacane dobrowolnie już pierwszego dnia komornik może podjąć odpowiednie działania. W momencie, gdy egzekucja nie jest możliwa alimenty mogą być wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego (nie jest to możliwe w przypadku osób dorosłych). W takim przypadku nie można przekroczyć progu dochodowego — 1209 zł na osobę (kwota wzrosła 1 października 2023 r.).

Alimenty dla dziecka

Alimenty mają na celu zapewnienie godziwego bytu, właściwej opieki i odpowiednich warunków rozwoju dziecka. Główne cele i przeznaczenie to:

  • Utrzymanie dziecka: Pomagają w pokryciu podstawowych kosztów utrzymania, takich jak wyżywienie, ubranie, opłaty za mieszkanie i inne niezbędne potrzeby;
  • Edukacja i rozwijanie: Mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z nauką, zakupem podręczników, uczestnictwem w zajęciach pozaszkolnych i wszelkich innych działań wspierających rozwój dziecka;
  • Opieka zdrowotna: Środki z alimentów mogą być przeznaczane na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej, wizyt lekarskich, leków i innych potrzeb medycznych;
  • Zakup odzieży i obuwia: Pozwalają na zakup ubrań, obuwia i innych niezbędnych rzeczy, których dziecko potrzebuje do właściwego rozwoju;
  • Wyrównywanie szans: Dzięki alimentom można korzystać z różnych możliwości i rozwijać się w sposób, który jest dla niego najlepszy.

Ważne jest, aby dziecko nie ucierpiało z powodu braku odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony rodziców.

W Polsce obowiązek płacenia alimentów istnieje do momentu, gdy nie będzie możliwości samodzielnego utrzymania się, nie jest to tożsame z ukończeniem osiemnastego roku życia.

Przesłanką do utrzymania obowiązku alimentacyjnego może być kontynuacja nauki w szkole ponadpodstawowej (na przykład w liceum, technikum, czy na studiach) — wtedy obowiązek płacenia alimentów trwa do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Są także sytuacje, w których sąd może zadecydować o przedłużeniu obowiązku płacenia alimentów na dziecko po ukończeniu 18. roku życia, jeśli istnieją uzasadnione okoliczności, takie jak niezdolność do samodzielnego utrzymania się z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Warto zaznaczyć, że jest to uregulowane przez prawo i może być zmieniane na podstawie decyzji sądowej (jeśli alimenty zostały przyznane przez sąd).

Alimenty dla osoby dorosłej — czy można je uzyskać?

Niektórych to może zaskoczyć, ale alimenty, są świadczeniem pieniężnym, które może być również przyznane dla osób dorosłych. Stanowią zabezpieczenie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej.

Jednym z częstych powodów jest choroba lub niepełnosprawność, która uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. 

Alimenty na dorosłe dzieci. Kiedy można przestać płacić?Alimenty na dorosłe dzieci. Kiedy można przestać płacić?Mikołaj Frączak

Jeśli osoba dorosła nie ma środków do życia i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać może ubiegać się o alimenty od rodziny, która jest w stanie finansowo pomóc. Przykładem takiej sytuacji może być osoba bezrobotna, niezdolna do znalezienia pracy i utrzymania się.

W przypadku osób kontynuujących naukę płacenie alimentów powinno być utrzymane, zwłaszcza jeśli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie sfinansować swojego wykształcenia i potrzeb życiowych. W przypadku rozwodu z winy współmałżonka, osoba poszkodowana może ubiegać się o alimenty. Sąd powinien brać pod uwagę możliwości finansowe osoby, od której chce się uzyskać wsparcie finansowe.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!