Co oznacza przejście na emeryturę w czerwcu i dlaczego nie warto tego robić?

Wszyscy wiemy, że wysokość naszej przyszłej emerytury zależy m.in. od liczby lat, podczas których opłacane były składki, a także od wysokości wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że może na nią wpływać także... miesiąc, w którym złożymy wniosek o to świadczenie. Kiedy nie warto kończyć swojej aktywności zawodowej? 

Co oznacza przejście na emeryturę w czerwcu i dlaczego nie warto tego robić?
  • Alicja Skibińska
  • /
  • 22 sierpnia 2019

Od czego zależy wysokość emerytury?

Aktualny polski system emerytalny oparty jest na trzech filarach:

  • obowiązkowym repartycyjnym  — ZUS, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (17,22% pensji brutto),

  • obowiązkowym kapitałowym — OFE, czyli Otwartych Funduszach Emerytalnych (2,3% pensji brutto),

  • dobrowolnym kapitałowym  — IKE, czyli Indywidualnych Kontach Emerytalnych.

W dużym skrócie: wysokość emerytury można wyliczyć na podstawie sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS, którą należy podzielić przez liczbę lat tzw. dalszego średniego trwania życia, czyli oczekiwaną liczbę lat życia, jakie pozostają emerytowi (przy założeniu, że jego życie będzie trwało tyle, co średnia). W praktyce oznacza to, że obniżenie wieku emerytalnego przy jednoczesnym wydłużeniu życia przekłada się na niższe świadczenia.

Ile komornik może zabrać z emerytury?Ile komornik może zabrać z emerytury? Martyna Kowalska

Komu przysługuje emerytura?

Na wysokość emerytur może mieć wpływ również aktualna kwota ustawowej emerytury minimalnej. Świadczenie to przysługuje osobom, które ukończyły wymagany wiek (który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz posiadają wymaganą liczbę okresów składkowych i nieskładkowych (20 dla kobiet i 25 dla mężczyzn, przy czym okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych). Za okresy składkowe uznawane są te, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, odbywała czynną służbę w Wojsku Polskim lub pobierała zasiłek macierzyński. Jeśli potencjalny emeryt spełni te warunki, jednak emerytura wyliczona na podstawie zgromadzonego kapitału będzie niższa niż minimalna kwota świadczenia, wówczas zostanie ona podwyższona do tej sumy.

Istnieje również możliwość przejścia na emeryturę przy obniżonym stażu ubezpieczeniowym, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednak po mniejszej liczbie okresów składkowych (15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn). Takie świadczenie może mieć tylko wysokość rzeczywiście wyliczonej sumy – nie istnieje możliwość podwyższenia jej do ustawowej kwoty minimalnej.

CZYTAJ TEŻ Oszczędzanie na emeryturę. Ile pieniędzy potrzebujesz na emeryturę?

Dlaczego złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu to zły pomysł?

Prawo do pobierania emerytury może zostać ustalone na wniosek osoby ubezpieczonej lub jej pełnomocnika (formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS). Świadczenie zostanie przyznane nie wcześniej niż w miesiącu, w którym został złożony wniosek. Warto wiedzieć, że na wysokość emerytury wpływa również tzw. wskaźnik waloryzacji (rozumiany jako ubiegłoroczna zmiana siły nabywczej pieniądza, czyli wskaźnik inflacji). W Polsce przeprowadzane są waloryzacje roczne oraz kwartalne. Waloryzacja roczna ma miejsce 1 czerwca każdego roku i nie uwzględnia składek za miesiące po 31 stycznia tego samego roku. W lipcu zaś odbywa się waloryzacja kwartalna, co oznacza, iż czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym składki podlegają wyłącznie waloryzacji rocznej, przez co świadczenia emeryta mogą być niższe nawet o kilkaset złotych niż w sytuacji, w której złożyliby wniosek emerytalny w jakimkolwiek innym momencie w roku. 

Aby mieć pewność, że podejmiemy najkorzystniejszą dla siebie decyzję, najlepiej udać się do doradcy emerytalnego zatrudnionego w ZUS, który doradzi nam, kiedy powinniśmy złożyć wniosek.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Salmonella na jajkach z Biedronki
konsument

Salmonella na jajkach z Biedronki

Na popularnych i często kupowanych jajkach Moja Kurka w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzona została obecność pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek oraz w treści...
Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?
firma

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Każdego dnia w Polsce powstaje przynajmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – wynika z rządowych statystyk. Kto powinien zastanowić się nad takim rozwiązaniem i jak założyć Prostą Spółkę...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!