Czy komornik może zająć środki na koncie innej osoby niż dłużnik?

W trudnych sytuacjach finansowych często pojawia się pytanie, czy komornik może zająć środki na koncie innej osoby lub dziecka. Czy istnieje skuteczny sposób na ochronę tych środków przed egzekucją? Odpowiedzi na te pytania warto poznać: edukacja jest bardzo ważna!

Czy komornik może zająć środki na koncie innej osoby niż dłużnik?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 15 stycznia 2024

Zajęcie środków innej osoby

W Polsce istnieje możliwość zajęcia środków na koncie, które należy do innej osoby niż dłużnik, jeżeli osoba zadłużona posiada tytuł prawny do niego: jest współwłaścicielem. W takiej sytuacji komornik może skorzystać z tego źródła. Jednakże, jeśli środki są prywatne, nienależące do takiej osoby nie podlegają one egzekucji. W momencie, gdy nastąpi blokada należy powinno zostać wykazane, jaka część zgromadzonych aktywów nie jest majątkiem dłużnika.

Jeśli komornik nie otrzyma informacji, które środki należą do osoby zobligowanej do zwrotu długu domniemywa się, że udział jest równy.

Nie można zająć środków z konta, do którego dłużnik posiada pełnomocnictwo. Warto wyjaśnić dlaczego: nie jest on właścicielem pieniędzy na nim zdeponowanych: może nimi może dysponować za zgodą właściciela.

Konto dziecka, a działania komornicze

Ukrywanie środków przed komornikiem, w tym korzystanie z konta dziecka niepełnoletniego w celu uniknięcia zajęcia, nie jest zgodne z obowiązującym prawem.

Rośnie zadłużenie młodych PolakówRośnie zadłużenie młodych Polaków Martyna Kowalska

Prawo stawia na ochronę środków przeznaczonych dla dziecka. Komornik nie może dokonać zajęcia środków przeznaczonych dla małoletnich, znajdujących się na jego koncie, choć to rodzic je założył. Próby ominięcia utraty pieniędzy poprzez używanie konta pociechy nie jest dobrym pomysłem: może skutkować skargą paulińską. Wypłata środków pieniężnych z niego może być tylko w ramach zwykłego zarządu; objęta jest limitami (w poszczególnych bankach mogą być one różne, zbliżone do kwoty przeciętnego wynagrodzenia). W przypadku gdy jest ona większa należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Skarga paulińska — czego dotyczy?

Skarga paulińska stanowi ważne narzędzie ochronne w polskim prawie cywilnym, mające na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli w przypadku działań dłużnika, które mogą zagrażać ich roszczeniom. To instytucja, która umożliwia wierzycielom podjęcie działań prawnych w sytuacji, gdy dłużnik podejmuje czynności, które wprowadzają lub pogłębiają stan niewypłacalności, zagrażając w ten sposób wierzycielom.

Skarga paulińska ma swoje źródło w artykułach od 527 § do 534 § Kodeksu Cywilnego i może być stosowana, gdy dłużnik dokonuje czynności majątkowych, takich jak darowizna, sprzedaż majątku lub inne transakcje, które mogą wpływać na obniżenie jego zdolności do spłaty zobowiązań. W sytuacji, gdy wierzyciele uzyskają wiadomość o takich działaniach dłużnika, mogą skorzystać z tego instrumentu prawnego w celu ochrony swoich interesów.

Jak skutecznie poradzić sobie z długami i z zadłużeniem?Jak skutecznie poradzić sobie z długami i z zadłużeniem?Małgorzata Łaziuk

Skutki zastosowania skargi paulińskiej są istotne dla stron postępowania. Decyzja sądu o uwzględnieniu skargi może skutkować uznaniem danej czynności za nieważną. W praktyce oznacza to przywrócenie poprzedniego stanu majątkowego dłużnika przed dokonaniem danej transakcji. Dzięki temu wierzyciele uzyskują szansę na lepsze zaspokojenie swoich roszczeń.

Skarga paulińska, choć jest narzędziem stosunkowo rzadko używanym, stanowi ważny element systemu prawnego, który zapewnia równowagę między interesami dłużnika a wierzycieli. Jej zastosowanie wymaga analizy konkretnej sytuacji prawnej, a jej skuteczność zależy od udowodnienia przez wierzycieli, że działania dłużnika są sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządzania majątkiem.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!