Ustawa budżetowa na rok 2024 przyjęta przez Sejm - co zawiera dokument?

Dochody budżetu państwa na poziomie 682 miliardów złotych, a wydatki około 866 miliardów, finansowanie procedury „in vitro” ze środków publicznych, wzrost wynagrodzeń całej państwowej sfery budżetowej o 20%, w tym nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących o 33% – to główne założenia przyjętej właśnie przez Sejm ustawy budżetowej na 2024 rok.

Ustawa budżetowa na rok 2024 przyjęta przez Sejm - co zawiera dokument?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 22 stycznia 2024

Niełatwy budżet i wyjątkowe okoliczności

Do najważniejszych założeń ustawy budżetowej na rok 2024 należą:

• dochody budżetu państwa w kwocie około 682 miliardów złotych,

• wydatki budżetu państwa na maksymalnym poziomie około 866 miliardów złotych,

• deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 184 miliardy złotych,

• publiczny dług państwowy szacowany na 42,5% PKB oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według definicji UE na poziomie 54,2% PKB,

• deficyt sektora finansów publicznych (zgodnie z metodologią przyjętą przez Unię Europejską) w wysokości 5,1% PKB.

Czy ustawa budżetowa i uchwała budżetowa są tym samym?Czy ustawa budżetowa i uchwała budżetowa są tym samym?Monika Świetlińska

Zawartość przyjętego właśnie przez izbę niższą polskiego parlamentu dokumentu następująco skomentował szef resortu finansów Andrzej Domański:

„Ten budżet nie był budżetem łatwym, powstał w wyjątkowych okolicznościach. Udało nam się w nim zrealizować najważniejsze spośród naszych zobowiązań wobec Polaków. Zabezpieczyliśmy 30% na podwyżki dla nauczycieli w tym 33% dla nauczycieli początkujących. 20% na podwyżki w tzw. sferze budżetowej. Pół miliarda złotych na program in vitro. Dodatkowe 10 milionów złotych na telefon zaufania. Zabezpieczyliśmy środki na program Aktywny Rodzic. Pomogliśmy samorządom, uruchamiając subwencję rozwojową w kwocie ponad 3,2 miliarda złotych. Utrzymaliśmy wszystkie wprowadzone wcześniej świadczenia”.

Główne wskaźniki gospodarcze

Produkt Krajowy Brutto

Eksperci Ministerstwa Finansów prognozują poprawę dynamiki aktywności gospodarczej w kraju – według tych analiz PKB w 2024 roku przyspieszy do 3%, znaczący wpływ na analizowany wskaźnik będzie miało zaś zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji.

Inflacja

Przewidywania dotyczące poziomu inflacji w ujęciu średniorocznym zakładają jej spadek do poziomu 6,6%.

Jednym z głównych uwarunkowań, mających przyczynić się do niniejszego stanu rzeczy są zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych.

Co niezwykle istotne, autorzy ministerialnych analiz oczekują także dalszych spadków poziomu inflacji w kolejnych latach (do 4,1% w 2025 roku oraz 3,1% w 2026 roku).

Wynagrodzenie

Ustawa budżetowa na rok 2024 zakłada ponadto nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wyniesie on 9,8%, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż prognozowana inflacja, co stanie się możliwe m.in. dzięki stosunkowo wysokiemu wzrostowi płacy minimalnej.

NBP — jaką rolę w systemie finansowym państwa pełni bank centralny?NBP — jaką rolę w systemie finansowym państwa pełni bank centralny?Jakub Stasak

Stopa bezrobocia

Rok bieżący przyniesie ze sobą (jako efekt poprawy tempa wzrostu gospodarczego) również zwiększony popyt na pracę – przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie natomiast 5,2%.

Inwestycje

Znaczny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie wdrażania projektów związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nie pozostaną bez wpływu na wzrost inwestycji, które w całym 2024 roku zwiększą się ogółem o 4,4% w ujęciu realnym.

Co jeszcze zakłada ustawa budżetowa?

Środki finansowe zapisane w budżecie państwa na rok bieżący zostaną przeznaczone m.in. na:

• wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, w przypadku nauczycieli początkujących zaś o 33%,

• wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30%,

• wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20% dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe),

• realizację programu „Aktywny rodzic” – wsparcie finansowe kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1,5 miliarda złotych),

• finansowanie procedury „in vitro” z budżetu państwa (500 milionów złotych),

• dodatkowe 10 milionów złotych przeznaczone na finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Budżet państwa. Skąd pochodzą i jak są wydawane publiczne pieniądze?Budżet państwa. Skąd pochodzą i jak są wydawane publiczne pieniądze?Jakub Stasak

W roku 2024 rząd zakłada ponadto kontynuację takich programów społeczno-gospodarczych, jak:

• „Rodzina 800+” – 63,7 miliarda złotych,

• Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – 2,4 miliarda złotych,

• waloryzacja rent i emerytur (od 1 marca),

• wypłata tzw. 13. i 14. emerytury.

Ustawa zawiera również zapisy, umożliwiające utrzymanie obniżonych stawek podatku VAT:

0% dla żywności (do 31 marca),

8% dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w całym 2024 roku).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!