Czym jest azyl polityczny

Prześladowania, ryzyko doznania krzywdy, utraty zdrowia lub życia – to niektóre przesłanki dla udzielenia ochrony międzynarodowej obywatelowi innego państwa. Azyl jest jednym z praw podstawowych, a jego udzielenie związane jest ze spełnieniem kryteriów zawartych w Konwencji Genewskiej z 1951 roku. 

Czym jest azyl polityczny
 • Martyna Kowalska
 • /
 • 26 sierpnia 2021

Konwencja Genewska a azyl polityczny

W przestrzeni międzynarodowej azyl polityczny traktowany jest jako obowiązek państw, które są stronami Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. Na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej znajdują się warunki kwalifikowania osób, które mogą podlegać takiej ochronie. Co więcej, UE rozszerzyła tę definicję, wprowadzając kategorię osób korzystających z tzw. ochrony uzupełniającej. 

Czym jest wiza humanitarna?Czym jest wiza humanitarna?Martyna Kowalska

Prawo do azylu w Unii Europejskiej

Prawo do azylu znalazło się wśród gwarancji znajdujących się w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mowa o artykule 18 Karty. Z kolei w art. 19 zakazuje się wydaleń zbiorowych, zapewniając ochronę każdej osobie, która mogłaby zostać wydalona (lub wydana w drodze ekstradycji) do państwa, w którym występuje ryzyko kary śmierci, tortur oraz traktowania uchodzącego za poniżające i nieludzkie. 

W Unii Europejskiej funkcjonuje wspólna polityka azylowa, która obejmuje takie mechanizmy jak ochrona uzupełniająca i tymczasowa. Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego Procedury przyznawania azylu muszą być sprawiedliwe i skuteczne w całej Unii. Jest to podstawa Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA)” 

Czym jest Wspólny Europejski System Azylowy?

Na działanie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego składa się szereg aktów prawnych, w których określono wszystkie elementy procesu przyznawania takiej ochrony. 

Pierwszym z nich jest „Rozporządzenie Dublińskie”, które określa, które konkretnie państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. Kolejnym są dyrektywy regulujące procedury azylowe i określające wspólne normy dla ich stosowania.

Innym pakietem aktów prawnych są dyrektywy określające warunki przyjmowania. Określają one minimalne normy warunków życia osób, które ubiegają się o azyl. Zawierają prawo do zakwaterowania, wyżywienia, a także zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Normy te obowiązują wszystkie państwa członkowskie. 

Dyrektywy UE ws. kwalifikacji

Bardzo ważną rolę odgrywają dyrektywy ws. kwalifikacji, które precyzują, kto może zostać uznany za uchodźcę lub beneficjenta pomocy uzupełniającej. Mowa także o całym katalogu praw dla takich osób np. pozwolenia na pobyt, wystawienia odpowiednich dokumentów, zatrudnienia, kształcenia, a także opieki społecznej i zdrowotnej. 

  Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
  Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

  Security Magazine

  Czy ten artykuł był przydatny?

  Newsletter

  Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!