Jak odzyskać zabrany dowód rejestracyjny?

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego uniemożliwia dalsze użytkowanie pojazdu. Jakie są przesłanki do odebrania kierowcy wspomnianego dokumentu i co należy zrobić, aby go odzyskać? Wyjaśniamy.

Jak odzyskać zabrany dowód rejestracyjny?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 czerwca 2024

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – kiedy może do niego dojść?

Analizowana kwestia szczegółowo omówiona została w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) – Prawo o ruchu drogowym.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnychParkowanie na miejscu dla niepełnosprawnychKatarzyna Leszczak

Zgodnie z artykułem 132. niniejszego aktu prawnego policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzymuje dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że:

• pojazd zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

• pojazd zagraża porządkowi ruchu,

• pojazd narusza wymagania ochrony środowiska,

• pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo,

• badanie techniczne pojazdu zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną,

• dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – jak wygląda procedura?

Od 1 października 2018 roku kierowcy zwolnieni są z obowiązku posiadania przy sobie potwierdzenia opłacenia polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jak uzyskać dane sprawcy kolizji od Policji?Jak uzyskać dane sprawcy kolizji od Policji?Katarzyna Leszczak

Wobec powyższego zatrzymanie tego dokumentu najczęściej odbywa się obecnie w formie wirtualnej – poprzez wprowadzenie odpowiedniej informacji do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Co niezwykle istotne, 1 czerwca 2024 roku, możliwość zatrzymania i odesłania fizycznej wersji dowodu rejestracyjnego do organu wydającego utraciły całkowicie Stacje Kontroli Pojazdów.

Od początku bieżącego miesiąca diagnosta zatrzyma i zwróci dokument wyłącznie drogą elektroniczną.

Zarówno zatrzymujący dowód rejestracyjny funkcjonariusz, jak i uprawniony pracownik SKP, może wystawić kierowcy pokwitowanie zezwalające na użytkowanie pojazdu przez maksymalnie 7 dni.

Zatrzymany dowód rejestracyjny – co zrobić?

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie.

Stosowną informację, wraz z dokumentami potwierdzającymi ustanie przyczyny zatrzymania oraz pokwitowaniem, kierowca przekazuje organowi, który odpowiedzialny jest za wspomniane zatrzymanie, ten z kolei dokonuje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wpisu o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Gdzie zgłosić nieprawidłowe oznakowanie drogi?Gdzie zgłosić nieprawidłowe oznakowanie drogi?Katarzyna Leszczak

Uwaga: W przypadku zatrzymania fizycznej wersji dokumentu, aby go odzyskać, należy zgłosić się do wydziału komunikacji, który zarejestrował dany pojazd.

Sama procedura zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!