Kiedy dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły?

Samodzielny powrót ze szkoły naszej pociechy z jednej strony może poważnie ułatwić domową logistykę, z drugiej zaś wiąże się z pewnym ryzykiem zależnym od wielu czynników — lokalizacji placówki, odległości do domu, stopnia dojrzałości ucznia, natężenia ruchu w okolicy. Aby odpowiedzieć na pytanie „kiedy dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły?” warto zobaczyć, co na ten temat mówi prawo i praktyka stosowana w szkołach.

Kiedy dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 24 lipca 2019

Czy nauczyciel może przytrzymać moje dziecko w świetlicy szkolnej?

Samodzielny powrót ze szkoły dziecka warunkuje kilka czynników – pierwszy to np. prawo o ruchu drogowym regulujące wiek dziecka mogącego samodzielnie poruszać się po drodze lub chodniku, drugi zaś to praktyka szkół oraz wewnętrzne wytyczne dla nauczycieli znajdujące się np. w statucie danej placówki dydaktycznej. Nie ma jednej konkretnej wykładni. Nadrzędne wydaje się jednak rozpoznanie przez rodziców stopnia dojrzałości i odpowiedzialności pociechy.

Skradziono mi telefon. Co robić?Skradziono mi telefon. Co robić? Iga Gradzka

Przepisy o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły

Na początek naszej analizy weźmiemy pod uwagę Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z artykułem 43 ust. 1 i 3 dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat. Co ważne, pod pojęciem „droga” znajdują się także chodniki i przejścia dla pieszych. Z przepisu wyłączone są jedynie strefy zamieszkania (np. uliczki osiedlowe) oraz drogi wyłącznie przeznaczone dla pieszych. Ustawodawca określił zatem, że dziecko, które nie skończyło siódmego roku życia, nie może samodzielnie iść lub wracać ze szkoły. Chyba że szkoła, do której uczęszcza nasza pociecha znajduje się na tym samym osiedlu, na którym dziecko mieszka, a droga, którą ma do pokonania jest ograniczona znakami D-40 i D-41, czyli „strefa zamieszkania” lub C-16 i 16a, czyli „droga wyłącznie dla pieszych”. Warto pamiętać, że granica wieku nie jest wyrażona rocznikiem urodzenia, a datą oznaczoną co do dnia i miesiąca.

Jaka kara za samodzielne poruszanie się dziecka po chodniku?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kara grzywny w tym przypadku może maksymalnie wynieść nawet 5 tys. złotych. Przepis ten, w zależności od okoliczności, dotyczy nie tylko rodziców, ale także np. nauczycieli w szkole czy przedszkolu, pod których opiekę dziecko zostało powierzone.

Ratownik czy rodzice? Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nad wodą?Ratownik czy rodzice? Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nad wodą? Dorota Kraskowska

Kiedy starsze rodzeństwo może odbierać dziecko ze szkoły?

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, prawo dopuszcza powrót ze szkoły dziecka do lat 7 pod opieką brata lub siostry, którzy ukończyli 10. rok życia.

Czy szkoły mogą nakazać rodzicom odbiór dziecka powyżej 7. roku życia?

Prawo swoje, a praktyka swoje. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, wiele szkół w swoich statutach określa, że uczniowie, np. do ukończenia 10. roku życia muszą być odbierani ze szkoły przez osoby pełnoletnie – rodziców lub inne osoby wskazane w pisemnej zgodzie, np. babcię, dziadka, wujka, ciocię, itd. Granica wieku może być wyższa lub niższa w zależności od wewnętrznych decyzji podjętych przez radę pedagogiczną i dyrektora danej placówki. Czas między ostatnim dzwonkiem a przybyciem osoby odbierającej dziecko, uczeń spędza na świetlicy, do której prowadzenia są zobligowane szkoły.

Mimo granicy wieku ustalonej w wewnętrznych dokumentach danej placówki istnieją wyjątki, które pozwalają na samodzielny powrót dzieci powyżej 7. roku życia. Na stronie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku czytamy: W związku z licznymi prośbami z Państwa strony dotyczącymi samodzielnego powrotu dziecka poniżej 10. roku życia, po konsultacji z Radą Rodziców szkoły informujemy, iż dokonamy stosownych wpisów w Statucie Szkoły i Regulaminie Świetlicy regulujących tę kwestię. Samodzielny powrót dziecka bezpośrednio po lekcjach lub ze świetlicy możliwy będzie po złożeniu stosowanego oświadczenia przez obojga rodziców.

Podobną praktykę ma obecnie bardzo wiele szkół.

Dojrzałość dziecka a samodzielny powrót ze szkoły

Może się tak zdarzyć, że dziecko, które osiągnęło wiek uprawniający do samodzielnego powrotu do domu nie jest na tyle dojrzałe i świadome niebezpieczeństw, by rodzice godzili się na taką możliwość. Wówczas mogą oni złożyć dyspozycję u wychowawcy lub dyrektora szkoły, aby dziecko czekało na świetlicy na przyjazd osób uprawnionych do odbioru. Kluczowa jest tutaj indywidualna ocena rodzica, czy ich pociecha jest na tyle odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo, by przebyć samodzielnie drogę ze szkoły do domu. Na ten problem w wielu opracowaniach zwracają uwagę pedagodzy. Wynika to z faktu, że każde dziecko rozwija się indywidualnie we własnym tempie.

Czy można w upalny dzień wybić szybę w cudzym samochodzie, w którym zamknięte jest dziecko?Czy można w upalny dzień wybić szybę w cudzym samochodzie, w którym zamknięte jest dziecko? Michał Górecki

Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły?

Aby dziecko mogło samodzielnie wracać do domu nie wystarczy tradycyjny klucz na szyi. Ważna jest ocena jego świadomości zagrożeń oraz znajomość drogi, jaką ma do przebycia. Sytuacja komplikuje się w sytuacji, kiedy w grę wchodzi konieczność przemieszczania się komunikacją miejską. Znany jest przypadek dziewięciolatka, który zgubił się tylko dlatego, że przegapił jedną stację metra. Warto więc porozmawiać z dzieckiem oraz „próbnie” przebyć z nim drogę, jaką będzie miał na co dzień do pokonania. Istotne jest również nauczenie go podstawowych zasad ruchu drogowego. Należy także porozmawiać z nim, co powinien zrobić w sytuacji zgubienia się w mieście lub kontaktów z obcymi proponującymi podwiezienie do domu.  Nasza pociecha musi być świadoma wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Obowiązek noszenia odblasków przez dzieci

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pieszy poruszający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu jest zobowiązany do noszenia odblasków. Policjanci często sugerują, że w przypadku dzieci warto ten obowiązek rozszerzyć także na obszar zabudowany. Dzięki odblaskom dziecko jest lepiej widoczne na drodze, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy szybciej robi się ciemno. Odblaski są powszechnie dostępne, zarówno jako elementy odzieży czy plecaków, jak również w formie bezpłatnych gadżetów rozdawanych przez różne instytucje. W wielu przypadkach nawet niewielki element może zapobiec nieszczęściu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!