fb

Kiedy mogę stracić rodzinny ogród działkowy?

Rodzinne ogródki działkowe wracają do łask. Coraz więcej jest chętnych na takie działki w okolicach miast, a często i w ich centrach. Czy jeśli uda nam się zdobyć rodzinny ogród działkowy, to czy jest nam dany raz na zawsze? Kiedy możemy go stracić?

Kiedy mogę stracić rodzinny ogród działkowy?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 23 czerwca 2020

Działka ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) nie jest własnością działkowca. Można jedynie nabyć prawo do ogrodu działkowego wstępując do społeczności działkowców. Działka w ramach ROD ma realizować cel upowszechniania dostępu do działek. Takiego prawa nie mamy jednak raz na zawsze. Możliwości korzystania z działki możemy być pozbawieniu. Przede wszystkim w sytuacji gdy działkowiec łamie przepisy.

Z utratą działki możemy mieć też do czynienia gdy ogród działkowy zostanie zlikwidowany albo gdy otrzymamy wypowiedzenie umowy dzierżawy wystosowane przez stowarzyszenie ogrodowe.

Czy ogród działkowy może być zlikwidowany?

Ogród działkowy może być zlikwidowany. Niezależnie jednak od tego na jakiej podstawie to się stało, działka jest obierana działkowcowi. Ten ma jednak możliwość domagać się odszkodowania za majątek, który jest zgromadzony na działce. Chodzi tu np. o altanę, drzewa i rośliny. O wysokości odszkodowania decyduje organ, który dokonuje likwidacji ogrodu działkowego. Żeby jednak takie odszkodowanie otrzymać, trzeba złożyć wniosek do związku działkowców najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia likwidacji.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działki

Warto przypomnieć, że w przypadku ROD nie będziemy właścicielami działki. Możemy ją tylko wydzierżawić. Umowa dzierżawy działki jest traktowana tak samo jak każda inna umowa cywilnoprawna. Jeśli takiego porozumienia nie ma, to wtedy umowa jest wypowiadana na podstawie wypowiedzenia. Stowarzyszenie, czy związek działkowców, który podpisuje umowę dzierżawy działki z użytkownikiem, może ją wypowiedzieć jeśli ten wykorzystuje ją niezgodnie z przepisami albo też powoduje uciążliwości dla całego ogrodu. Zgonie z ustawą o rodzinnych ogródkach działkowych, umowa dzierżawy może być wypowiedziana jeśli działkowiec korzysta z działki albo altanki niezgodnie z przepisami, niszczy infrastrukturę ogrodową albo rażąco i uporczywie działa przeciwko porządkowi ogrodowemu, a także w przypadku gdy przez co najmniej 6 miesięcy zalega z opłatami za utrzymanie działki i nie reguluje długu mimo wyznaczenia dodatkowego terminu na zapłatę, a także w sytuacji gdy działkowiec oddał działkę do użytkowania innej osobie. Umowa dzierżawy może też wypowiedziana jeśli działkowiec wybuduje za dużą altanę ogrodową. Warto wiedzieć, ze umowa nie może być wypowiedziana nagle. Zwyczajowo na początku działkowiec powinien dostać upomnienie. Dopiero gdy działkowiec nie zastosuje się do upomnienia, to może otrzymać wypowiedzenie umowy. Przy okazji warto pamiętać, ze niektóre stowarzyszenia działkowców w regulaminach wpisują zapis, że korespondencja wysłana pod adres umieszczony w umowie dzierżawy uznawana jest za doręczoną.

W przypadku zaległości w opłatach, działkowiec najpierw musi otrzymać wezwanie do zapłaty z informacją o konieczności uregulowania długu. Jednak takie wezwanie, które może skutkować wypowiedzeniem umowy, można przesłać działkowcowi dopiero po 6 miesiącach zaległości. Umowa może zostać wypowiedziana bez upomnienia tylko wtedy gdy teren działki udostępniany jest osobom trzecim. Może się tak dziać w miejscowościach turystycznych, gdy działkowiec wynajmuje teren ogrodu działkowego letnikom.

Sprzeciw na wypowiedzenie dzierżawy działki

Działkowiec ma prawo do złożenia odwołania od wypowiedzenia Może on skierować do sądu wniosek o to by uznano wypowiedzenie za bezskuteczne. Powództwo w tej sprawie musi być zgłoszone do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia wypowiedzenia. Jeśli działkowiec się nie odwoła, to wypowiedzenie wchodzi w życie. Wtedy stowarzyszenie proponuje porozumienie w celu rozliczenia majątku pozostawionego na działce. Jeśli takiego porozumienia nie uda się uzyskać, to stowarzyszenie działkowców może zażądać sprzedaży majątku poprzez licytację.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!