Kredyt na studia medyczne - co trzeba wiedzieć?

Kredyt na studia medyczne może być dobrym rozwiązaniem dla osób, którym nie udało dostać się na kierunek lekarski prowadzony w formie stacjonarnej, a sfinansowanie studiów płatnych jest poza ich zasięgiem. Opcja ta jest szczególnie interesująca ze względu na fakt, że przy spełnieniu odpowiednich warunków, kredyt ten może być całkowicie umorzony. 

Kredyt na studia medyczne - co trzeba wiedzieć?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 22 czerwca 2023

Na czym polega kredyt na studia medyczne? 

Kredyt na studia medyczne jest rozwiązaniem mającym na celu wsparcie dostępu do płatnego kształcenia na kierunku lekarskim. Jest to zobowiązanie nieco nietypowe, ponieważ uzyskane środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni w celu pokrycia kosztów studiów odpłatnych.

O ile wzrosną płace w ochronie zdrowia?O ile wzrosną płace w ochronie zdrowia?Damian Jemioło

Spłatę kredytu w całości gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, co oznacza, że nawet osoby, które nie spełniają wymogów kredytowych do uzyskania pożyczki w warunkach komercyjnych, mogą skorzystać z tych środków.

Kto może skorzystać z kredytu?

Z kredytu na studia medyczne mogą skorzystać studenci odbywający odpłatne kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim, którzy:

 • rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023,
 • rozpoczną studia w latach kolejnych.

Wniosek o kredyt mogą złożyć wszyscy studenci płatnych kierunków lekarskich, bez względu na wiek i obywatelstwo. Kredyt można otrzymać tylko jeden raz. 

Jakie są warunki finansowania studiów medycznych? 

Warunki przyznawania kredytu na studia medyczne są takie same dla każdego studenta:

 • Maksymalna kwota kredytu na semestr jest ustalana corocznie przez właściwego ministra do spraw zdrowia. Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej wynosiła 18000 zł, dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023 wzrosła do 20000 zł, a w roku akademickim 2023/2024 kwota udzielanego kredytu za jeden semestr wynosi 22000 zł,
 • Poręczenie spłaty kredytu na studia medyczne na wydziale lekarskim zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nie jest konieczne składanie dodatkowego wniosku w tej sprawie do BGK — wniosek złożony do banku kredytującego, obecnie Pekao S.A., jest wystarczający.
 • Udzielona kwota kredytu może być niższa od maksymalnej, jeśli opłaty za studia są niższe. Jeśli jednak suma opłat przekracza maksymalną wysokość kredytu, różnicę trzeba pokryć samodzielnie z własnych środków.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i składa się z marży banku kredytującego (maksymalnie 2 punkty procentowe) oraz 1,2 punktu stopy redyskontowej weksli NBP. Absolwent płaci tylko połowę odsetek, a pozostałą część pokrywa w formie dopłat ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych.
 • Okres spłaty kredytu wynosi maksymalnie 12 lat, co obejmuje cały okres studiów, ale może być skrócony w przypadku wcześniejszej spłaty.
 • Przekazane środki są bezpośrednio wpłacane na rachunek uczelni wskazany w zaświadczeniu.
 • Pierwsza transza kredytu jest wypłacana w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, a kolejne transze są przekazywane do uczelni po weryfikacji przez bank statusu studenta po zakończeniu każdego semestru.
 • Okres spłaty jest długi i wynosi maksymalnie 12 lat.

Jak wygląda spłata kredytu?

W ofercie kredytu medycznego zawarta jest opcja karencji, która umożliwia rozpoczęcie spłaty zobowiązania maksymalnie 12 lat po ukończeniu studiów. Taka możliwość pozwala na podjęcie pracy w zawodzie i zgromadzenie środków potrzebnych do spłaty kredytu, a także spełnienie warunków wymaganych do ubiegania się o umorzenie kredytu. Kredyt lekarski może być spłacany wcześniej niż przewidują to przepisy, pod warunkiem poinformowania o tym banku. Dodatkowo istnieje opcja zawieszenia spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej, takiej jak utrata stałego źródła dochodu lub inne nieprzewidziane zdarzenie, które czasowo utrudnia spłatę zobowiązań.

Umorzenie kredytu

Umorzenie kredytu jest możliwe tylko w określonych sytuacjach:

1. przy spełnieniu dwóch następujących warunków:

 • Wykonywanie zawodu lekarza w Polsce, w ramach praktyki zawodowej lub w instytucjach medycznych świadczących usługi opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ) przez okres 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat od ukończenia studiów, przy pełnym etacie lub równoważnym wymiarze czasu pracy.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w priorytetowej dziedzinie medycyny w momencie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2. W związku z:

 • Trudną sytuacją życiową lub
 • Kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie, ale w ciągu 10 lat od ukończenia studiów, nieukończeniem szkolenia lub nieuzyskaniem tytułu specjalisty z powodu niezależnego od Ciebie czynnika;

3. Ze względu na trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań

4. Związane z:

a) Wykonywaniem zawodu lekarza zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 1 lit. a w ciągu:

 • 5 lat w ciągu 7 kolejnych lat od ukończenia studiów i ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie,
 • 6 lat w ciągu 8 kolejnych lat od ukończenia studiów i ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie,
 • 7 lat w ciągu 9 kolejnych lat od ukończenia studiów i ukończeniem 3. roku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie,
 • 8 lat w ciągu 10 kolejnych lat od ukończenia studiów i ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie,
 • 9 lat w ciągu 11 kolejnych lat od ukończenia studiów i ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie, oraz

b) Kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie na kolejnym roku lub ukończeniem tego szkolenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!