Lambii i Primax Medic ukarane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Lambii i Primax Medic to firmy, w przypadku których zapadły wyroki sądowe oddalające ich odwołania od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozstrzygnięcia dotyczą spraw z zakresu klauzul niedozwolonych oraz praktyk naruszających interes publicznoprawny.

Prezentacja dla konsumentów
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 20 grudnia 2018

P.H. LAMBII w Poznaniu odwołała się od decyzji UOKiK z grudnia 2015 r.

Sondaż dla par na temat nowego urządzenia

Prezes UOKiK stwierdził, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów w następujący sposób:

1. Zapraszał do wzięcia udziału w prezentacjach, ale nie informował o handlowym celu organizowanych spotkań.

Uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nieujawnianie — w kierowanych do konsumentów zaproszeniach na prezentacje oferowanych towarów — handlowego celu prezentacji, przy jednoczesnym sugerowaniu konsumentom, że są zapraszani do wzięcia udziału w „premiowym sondażu” w ramach kampanii „czysto znaczy zdrowo” lub w „sondażu tylko dla par na temat nowego urządzenia”, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową – argumentuje UOKiK

2. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano też zamieszczanie w umowach — zawieranych z konsumentami — postanowień o treści: „Zakupiony towar stanowi przedmiot osobistego użytku niepodlegający zwrotowi po jego użyciu, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji”. Spółka w ten sposób ograniczała klientom prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – konstatuje UOKiK.

Urząd nakazał zaniechanie tego typu działań i nałożył na przedsiębiorcę kary o łącznej wysokości 31.460 zł.

W październiku 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. W ustnym uzasadnieniu wyroku SOKiK podzielił stanowisko prezesa UOKiK. W opinii sądu, konsumenci nie mieli świadomości, iż będą uczestniczyć w pokazach handlowych. Wskazał też, że spółka wręczała pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, jednocześnie ograniczając tę możliwość w jej treści. Mogło to dodatkowo dezorientować konsumentów. Sąd utrzymał wysokość kary nałożonej przez Urząd.

Badanie ryzyka zakwaszenia organizmu

Drugi wyrok sądu dotyczył Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „Primax Medic” w Puszczykowie. Spółka odwołała się od decyzji UOKiK z grudnia 2015 r. Przedsiębiorca zapraszał na badanie ryzyka zakwaszenia organizmu, chorób układu krążenia, a także promocję zdrowego trybu życia. Firma nie informowała konsumentów o tym, że badania to w rzeczywistości prezentacje oferowanych przez nią towarów handlowych.

Uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów — określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów — działania Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „Primax Medic” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie, polegające na nieujawnianiu, w kierowanych do konsumentów zaproszeniach na prezentacje oferowanych przez przedsiębiorcę towarów, handlowego celu takich prezentacji, przy jednoczesnym sugerowaniu konsumentom, że przedmiotem prezentacji są badania ryzyka zakwaszenia organizmu, komputerowa analiza czynników ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, a także promocja zdrowego trybu życia, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zadecydował UOKiK

Urząd zakazał Primax Medic stosowania praktyki i nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 7388 zł.

W listopadzie 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. W ocenie sądu, konsumenci nie byli świadomi faktu, że zapraszani są na prezentacje handlowe. Sąd nie znalazł podstaw do obniżenia kary nałożonej przez UOKiK.

Od wyroku SOKiK przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od jego wyroku do Sądu Najwyższego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!