Mamy 15 nowych zawodów medycznych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie. Dokument ten uregulował i ustalił zasady wykonywania 15 zawodów medycznych, a także określił prawa i obowiązki nowych medyków. Ustawa opisuje również zasady wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Mamy 15 nowych zawodów medycznych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w ży
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 10 kwietnia 2024

Nowe zawody medyczne 2024

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych weszła w życie 26 marca 2024 r. Ustawa uregulowała 15 nowych zawodów medycznych, opisując m.in. zasady wykonywania poszczególnych zawodów:

 • asystentka stomatologiczna — zawód ten polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie asystowania lekarzowi dentyście i utrzymania gabinetu w gotowości do pracy,
 • elektroradiolog — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej, ultrasonograficznej, elektromedycznej, radiologii zabiegowej, elektrofizjologii, medycyny nuklearnej i radioterapii oraz realizowaniu zadań ochrony radiologicznej pacjenta i personelu,
 • higienistka stomatologiczna — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczeniu w procesie leczenia,
 • instruktor terapii uzależnień — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie wsparcia terapeutycznego udzielanego pacjentom wykazującym zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnionych behawioralnie oraz ich bliskim,
 • opiekun medyczny — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie medyczno-pielęgnacyjnym i opiekuńczym, 
 • optometrysta — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie optometrii
 • ortoptystka, wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie ortoptyki, 
 • podiatra — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych związanych z procesem leczenia schorzeń w obrębie stóp i prowadzeniu profilaktyki tych schorzeń,
 • profilaktyk — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • protetyk słuchu — zawód polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie badania i protezowania słuchu,

Zakaz nadgodzin i pracy w nocy. Komu przysługuje?Zakaz nadgodzin i pracy w nocy. Komu przysługuje?Joanna Gościńska

 • technik farmaceutyczny — czynności zawodowe obejmują zakres sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa,
 • technik masażysta — zawód polegający na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie masażu oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne, 
 • technik ortopeda — zawód polegający na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze 
 • technik sterylizacji medycznej, wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych,
 • terapeuta zajęciowy — zawód polegający na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie diagnozy w ramach terapii zajęciowej, prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, oceny jej efektów oraz organizowania działań terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej osób nimi objętych.

Warunki wykonywania zawodu medycznego

Ustawa określa również wymagania, jakie musi spełnić osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego — są to m.in. wykształcenie i kwalifikacje, które są szczegółowo opisane w załączniku do ustawy.  Jednym z warunków jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego. Osoba, która wykonuje dany zawód medyczny, nie może też być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Jednym z warunków dopuszczenia do wykonywania zawodu medycznego, wprowadzonym przez ustawę jest obowiązkowy wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wnioski o wpis można już składać od 26 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu Centrum e-Zdrowia podległemu Ministerstwu Zdrowia. 

Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu, mają obowiązek złożyć wniosek do rejestru nie później niż 26 września 2024 r. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!