Zakaz nadgodzin i pracy w nocy. Komu przysługuje?

Rygorystyczne przepisy dotyczące pracy w nadgodzinach i w nocy mają na celu ochronę wybranych grup pracowników. Kto może skorzystać z  ochronnych norm i jakie warunki muszą zostać spełnione?

Zakaz nadgodzin i pracy w nocy. Komu przysługuje?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 3 kwietnia 2024

Kto jest zwolniony z pracy w nadgodzinach?

Przepisy prawa pracy w Polsce szczególnie chronią pewne grupy pracowników przed nadmiernym wykorzystaniem ich sił w pracy. Bezwzględny zakaz pracy w nadgodzinach dotyczy kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, czyli tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia, oraz osób niepełnosprawnych, choć w przypadku tych ostatnich dopuszczalna jest praca nadliczbowa pod warunkiem uzyskania zgody lekarza. Rodzice dzieci do 4 roku życia również mogą być chronieni przed pracą w nadgodzinach, ale wymaga to ich zgody.

Praca w nadgodzinach, choć regulowana, jest dopuszczalna w sytuacjach wyjątkowych, takich jak konieczność prowadzenia akcji ratowniczej czy szczególne potrzeby pracodawcy, które nie wynikają z codziennych obowiązków pracowniczych. Ograniczenia te mają ochronny charakter i dotyczą osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy status rodzinny nie powinny bądź nie mogą wykonywać pracy ponadwymiarowej.

Zatrudnianie w porze nocnej podlega jeszcze bardziej restrykcyjnym ograniczeniom. Pracownicy w ciąży, młodociani oraz osoby wychowujące dzieci do 8. roku życia (pod pewnymi warunkami) są chronieni przed pracą w nocy. Dodatkowo, pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej mają prawo do dodatku za każdą godzinę pracy, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co grozi pracodawcy za łamanie prawa?

Pracodawcy naruszający zasady dotyczące nadgodzin i pracy w nocy mogą spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest głównym organem, który nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym regulacji dotyczących pracy w nadgodzinach i w nocy.

Czy pracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej?Czy pracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej? Joanna Gościńska

W przypadku pracy w nadgodzinach, jeśli pracodawca przekroczy dozwolony limit godzin pracy ponadwymiarowej lub nie zapewni pracownikowi wymaganego odpoczynku (11-godzinnego odpoczynku dobowego oraz 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego), może zostać ukarany mandatem przez PIP. Wysokość mandatu może wynosić od 1 000 do 30 000 zł. Kary te mają na celu zniechęcenie pracodawców do łamania przepisów prawa pracy.

W kontekście pracy w nocy pracodawca ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących zatrudniania w porze nocnej, w tym zapewnienia dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy oraz niezatrudniania w nocy osób, którym prawo tego zabrania (np. pracownicy w ciąży, młodociani, osoby wychowujące dzieci do ukończenia przez nie 8 roku życia, chyba że wyrażą zgodę). Naruszenie tych zasad również podlega kontroli przez PIP i może skutkować sankcjami finansowymi. Dodatkowo pracownicy mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniami związanymi z naruszeniem ich praw, co może skutkować dodatkowymi odszkodowaniami na rzecz pracownika.

Jak zgłaszać naruszenia, będąc pracownikiem?

Jako pracownik, jeśli zauważysz naruszenia zasad dotyczących pracy w nocy i nadgodzin przez pracodawcę, masz kilka dróg, aby to zgłosić i poszukać pomocy. Pierwszym krokiem powinno być podjęcie próby rozwiązania problemu bezpośrednio z pracodawcą. Często nieporozumienia lub błędy mogą być wynikiem braku komunikacji, lub nieświadomości i mogą zostać szybko rozwiązane wewnętrznie.

Przegląd światowych systemów prawnych dotyczących pracy dzieciPrzegląd światowych systemów prawnych dotyczących pracy dzieciDamian Jemioło


 Jeżeli w firmie działają przedstawiciele pracowników, takie jak związki zawodowe lub przedstawiciele załogi, możesz do nich zwrócić się z prośbą o interwencję i wsparcie w sprawie. Jeśli próby rozwiązania problemu na poziomie firmy nie przynoszą rezultatów, pracownicy mogą zgłosić naruszenia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspekcja ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli w miejscach pracy, nakładania sankcji na pracodawców naruszających prawa pracownicze i mediacji w sporach pracowniczych. Zgłoszenie do PIP można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Inspekcji.

W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdzie prawa pracownicze są w sposób ciągły i poważny naruszane, warto zasięgnąć porady prawnej. Adwokaci lub radcowie prawni specjalizujący się w prawie pracy mogą zaoferować porady jak postępować, a także reprezentować pracownika przed sądem.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!