fb

Odprawa dla pracownika. Ile możesz dostać za zwolnienie z pracy?

Odprawa to rodzaje rekompensaty za zwolnienie pracownika. Można ją otrzymać w sytuacji, gdy pracownik traci pracę nie ze swojej winy.  

Odprawa dla pracownika. Ile możesz dostać za zwolnienie z pracy?
  • Michał Górecki
  • /
  • 24 stycznia 2020

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę (niezależnie od tego, czy jest to cały etat czy niepełny etat) i sam wypowiada umowę, to na pewno nie dostanie odprawy. Żeby ją otrzymać, pracownik musi być zwolniony przez pracodawcę. Najczęściej dzieje się to wtedy, gdy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co często wiąże się z koniecznością zlikwidowania określonych stanowisk pracy.

Kiedy nie dostanę odprawy?

W małych firmach, które zatrudniają nie więcej niż 20 osób, w przypadku zwolnienia nie ma szans na otrzymanie odprawy. Żeby ją dostać pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę i jest zwalniany z winy pracodawcy. Odprawa nie będzie też przyznana, jeśli pracownik sam się zwalnia. No i oczywiście w sytuacji, gdy pracownik rażąco złamał przepisy i jest zwolniony dyscyplinarnie.

Odprawa nie przysługuje także pracownikowi tymczasowemu, a to dlatego, że takiej formy zatrudnienia nie obejmuje ustawa o zwolnieniach grupowych. Odprawy nie dostaną też ci, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku zwolnień grupowych wypłata odprawy jest obowiązkowa. Zwolnienia grupowe to sytuacja, gdy pracodawca zatrudniający mniej niż 100 pracowników chce zwolnić 10 pracowników, a powyżej 100 osób, gdy zwalnia przynajmniej 10 proc. załogi.

Warto pamiętać, że jeśli umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron, ale pracownik będzie w stanie udowodnić, że to pracodawca nakłaniał do takiej formy rozwiązania umowy, to również może mu się należeć odprawa.

CZYTAJ TEŻ Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca może mnie zwolnić?

Wysokość odprawy przy zwolnieniu z pracy

Wysokość odprawy zależna jest od stażu pracy. Bierze się jednak pod uwagę okres pracy u jednego pracownika, a nie całkowity staż pracy w ogóle. Jeśli więc pracownik przepracował już 15 lat, ale ostatnie 3 lata pracuje w firmie, która właśnie ogłasza zwolnienia grupowe, to pod uwagę będzie wzięty jedynie staż u obecnego pracodawcy.

I tak, jeśli pracownik ma staż krótszy niż 2 lata, to otrzyma jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracuje nie dłużej niż 8 lat, dostanie dwumiesięczne wynagrodzenia, a każdy kto pracuje dłużej niż 8 lat dostanie trzymiesięczną odprawę.

Warto wiedzieć, że odprawa nie może być wyższa niż piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu rozwiązania umowy.

Kiedy wypłacana jest odprawa?

Odprawa musi być wypłacona pracownikowi najpóźniej w dniu, kiedy rozwiązany jest stosunek pracy.

Odprawa emerytalna

Jeśli pracownik odchodzi na emeryturę, to na pożegnanie otrzymuje odprawę emerytalną (lub odprawę rentową). To dodatkowe jednomiesięczne wynagrodzenie. Regulamin pracy zakłada, że taka odprawa może być wyższa.

CZYTAJ TEŻ Wyjazd do sanatorium – dostanę zwolnienie lekarskie czy muszę brać urlop?

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika. Według Kodeku pracy otrzyma ją małżonek osoby zmarłej, a także ci członkowie rodziny, którzy są uprawnieni do otrzymywania renty rodzinnej. Wysokość odprawy pośmiertnej zależna jest od tego, jak długo pracownik był zatrudniony. Jeśli pracował krócej niż 10 lat, odprawa pośmiertna równa się jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, powyżej 10 lat — wynagrodzeniu z trzech miesięcy, a powyżej 15 lat pracy, odprawa pośmiertna to sześciomiesięczne wynagrodzenie. 

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce wypłacić odprawy?

Pracownik może nie otrzymać odprawy, bo nie wie, że jest mu ona należna. Gdy po zwolnieniu pracownik dowie się, że odprawa mu się należała, a od zwolnienia nie upłynęły 3 lata, można domagać się od pracodawcy tych pieniędzy. Jeśli pracodawca nie wypłaci należnej kwoty, to zwolniony pracownik może pójść do sądu. Warto jednak wiedzieć, że przedawnienie roszczenia z tytułu odprawy następuje po 3 latach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!