PIT-37 – jak poprawnie wypełnić formularz?

Deklaracja PIT-37 to najbardziej powszechna forma zeznania podatkowego w Polsce, z której korzysta ponad 80% obywateli. Podatnicy mają czas na jej złożenie do 30 kwietnia 2024 roku, jednak warto zainteresować się tym obowiązkiem odpowiednio wcześniej. Dzięki temu możliwe będzie m.in. zebranie dokumentów niezbędnych do uzyskania ulg. Oto najważniejsze informacje o rozliczeniu PIT-37.

PIT-37 – jak poprawnie wypełnić formularz?
 • Redakcja dziennikprawny.pl
 • /
 • 6 grudnia 2023

Deklaracja PIT-37 – podstawowe informacje

Deklaracja PIT-37 to rodzaj zeznania podatkowego, które jest najczęściej używaną formą tego dokumentu. To formularz informujący o przychodzie z roku poprzedniego. W ten sposób osoby rozliczające się przy pomocy PIT-37 w 2024 roku będą deklarować swój dochód za rok 2023.

Rozliczenie charakteryzuje się tym, że jest wypełniane przez podatników, których dochody wykazuje wyłącznie płatnik. Może to być pracodawca, organ rentowy itp. Co więcej, deklarowane przychody nie mogą być osiągnięte jako zysk w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kto może z tego skorzystać? Pod adresem https://www.pit.pl/pit-37-online/ dostępna jest pełna lista osób, które mogą rozliczać się w ramach PIT-37. Najczęściej do tej grupy podatników należą:

 • emeryci i renciści;

 • osoby otrzymujące wynagrodzenie ze stosunku pracy;

 • osoby otrzymujące środki z zasiłku społecznego.

Jak wypełnić PIT-37?

Wypełnienie PIT-37 wygląda podobnie jak w przypadku innych zeznań. Na pierwszej stronie dokumentu należy rozpocząć od pól 1-2, które są przeznaczone na NIP lub PESEL.

Kolejnym ważnym punktem jest pole o numerze 6. Wybiera się wtedy pomiędzy:

 • rozliczeniem indywidualnym;

 • rozliczeniem z małżonkiem.

Pozostałe dwa pola to możliwość rozliczenia ze zmarłym małżonkiem oraz rubryka dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Pola 7-8 są przeznaczone dla nierezydentów lub osób będących w małżeństwie z nierezydentami. Pojęcie to określa tych, którzy dla celów podatkowych wskazują miejsce zamieszkania poza RP.

W polu 9 wskazuje się właściwy urząd, do którego przynależy podatnik. Natomiast pole 10 zostało przeznaczone do uzupełnienia informacji o tym, czy dokument służy rozliczeniu podatkowemu, czy raczej jest korektą wcześniej złożonej deklaracji.

Część C, obejmująca pola 36-51, służy do wprowadzenia przez podatnika danych dotyczących jego przychodów (oraz jego współmałżonka – w przypadku wspólnego rozliczenia). Informacje te znajdują się w PIT-11, PIT-8C i IFT-1R.

Część D służy do określania przychodów uzyskanych lub postawionych w dyspozycji w 2023 roku. Część E (punkty 122-123) to miejsce, w które należy wpisać odliczenia od dochodu. Cześć F służy do obliczenia podatku PIT. Część I jest przeznaczona dla osób mających dzieci – w tym miejscu mogą się one ubiegać o ulgi z tego tytułu.

Ostatnia część, pola 147-148, są miejscem, w którym przekazuje się 1,5% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Aby uprościć i przyspieszyć cały proces, formularz można wypełnić w formie online na wielu stronach internetowych lub w ramach serwisu rządowego Twój e-PIT. Dzięki niemu informacje zostają uzupełnione automatycznie, a podatnik musi przede wszystkim sprawdzić ich zgodność z prawdą.

PIT-37 dla współmałżonków

Jak da się zauważyć, w ramach ustawy o PIT małżonkowie mają możliwość rozliczyć się w ramach jednej deklaracji. Takie działanie sprawia, że podatek do zapłacenia jest niższy niż w przypadku indywidualnego dokumentu.

Zasady i sposób rozliczenia reguluje ustawa z 1996 roku, w której w 2022 roku pojawiły się zmiany dotyczące deklaracji partnerów. Aby wspólne złożyć zeznanie podatkowe, osoby musiały pozostawać w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej:

 • cały ostatni rok podatkowy;

 • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Jak wspólnie rozliczyć PIT? W tym celu należy dokonać kilku czynności:

 • osobno rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS, składkę zdrowotną, ulgi odliczenia od dochodu;

 • zsumować czyste podstawy opodatkowania;

 • wynik podzielić na dwa;

 • od uzyskanej kwoty obliczyć podatek;

 • wynik pomnożyć przez 2;

 • od uzyskanej kwoty ulgi są odliczane według tych, jakie przysługują każdemu z małżonków.

PIT-37 a samotni rodzice

Osoby, które z różnych przyczyn wychowują dziecko w pojedynkę, mogą z tego tytułu liczyć na pewne udogodnienie, czyli ulgę. Aby móc ją uzyskać, należy spełnić kilka warunków.

Ulga polega na rozliczeniu się wspólnie z wychowywanym dzieckiem, co ma wpływ na obniżenie zobowiązania podatkowego. Żeby z tego skorzystać, konieczne jest wykazanie kilku informacji, które to potwierdzają np. status rodzica. Rozliczenie z dzieckiem może wybrać:

 • panna lub kawaler;

 • wdowa lub wdowiec;

 • rozwódka lub rozwodnik;

 • osoba, w stosunku do której orzeczono separację;

 • osoba, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich;

 • osoba, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Ponadto, aby rodzic mógł ubiegać się o ulgę, dziecko musi:

 • być małoletnie;

 • pełnoletnie, otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny;

 • pełnoletnie (do ukończenia 25. r.ż.) i w trakcie uczenia się w szkołach (opisanych według odrębnych przepisów).

Z tego typu rozliczenia nie skorzystają m.in. osoby, które:

 • podlegają podatkowi wg skali podatkowej;

 • uzyskały przychody z tytułu kapitałów pieniężnych;

 • mają prawo do przychodów zwolnionych z opodatkowania z tytułu stosunku pracy;

 • są zwolnione z podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót.

Ulgi podatkowe w PIT-37

W ramach PIT-37 istnieje szereg ulg, które da się odliczyć. Wśród nich można wymienić:

 • ulgę dla klasy średniej;

 • ulgę na leki;

 • ulgę na internet;

 • ulga na samochód;

 • ulgę dla młodych;

 • ulgę prorodzinną;

 • ulgę dla rodzin wielodzietnych;

 • ulgę rehabilitacyjną;

 • ulgę termomodernizacyjną.

Ponadto można się o nie ubiegać w ramach darowizn, np.:

 • darowizna krwiodawców;

 • darowizna komputerów przenośnych;

 • darowizny na organizacje pożytku publicznego.

Aby z nich skorzystać, należy dokładnie zapoznać się z warunkami i zasadami, które ich dotyczą – w tym także kto ma do nich prawo i w jakich sytuacjach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!