Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wprowadzały w błąd konsumentów

Sąd uznał, że przy sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym konsumenci byli wprowadzani w błąd. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w ostatnich latach 23 decyzje związane z tego typu polisami.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wprowadzały w błąd konsumentów
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 11 grudnia 2018
  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Open Finance, która naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Wyrok dotyczył decyzji UOKiK z 2014 r.
  • Podobne wyroki zapadły w innych sprawach dotyczących ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego — sądy rozstrzygały po odwołaniach Aegon Polska, Idea Bank, Getin Noble Bank oraz Raiffeisen Bank.

Sześć decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar o łącznej wysokości 57 mln zł. Do tej pory wyroki zapadły w pięciu sprawach. UOKiK zawarł też porozumienia z 17 ubezpieczycielami. Obniżyli oni opłaty likwidacyjne klientom.

Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów – uznał UOKiK. Spółka eksponowała korzyści przystąpienia do ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, pomijając sytuacje, w których inwestycja może przynieść straty. Nie informowała też o kosztach związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania. UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości ponad 1,6 mln zł — za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

We wrześniu 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki, uznając argumentację UOKiK. Wskazał, że konsument, zwracając się do specjalisty, którym jest sprzedawca, ma prawo wymagać rzetelnych i jasnych informacji na temat jego produktu.

W październiku 2018 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki. Wskazał, że konsumenci byli zapewniani przez pracowników firmy o możliwości wycofania środków bez dodatkowych opłat. Nie byli też informowani o ryzyku inwestycyjnym. Oprócz skarg konsumentów, głównym dowodem w sprawie były materiały szkoleniowe dla przedstawicieli spółki. Sąd uznał, że UOKiK prawidłowo ustalił wysokość kary nałożonej na spółkę.

Wcześniej sądy rozstrzygały w innych sprawach dotyczących ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. W grudniu 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca wprowadzał w błąd informując swoich klientów o zmianie sposobu naliczania opłaty likwidacyjnej. Aegon narzucił klientom, bez uprzedzenia, zmianę umowy na podstawie wewnętrznej uchwały zarządu. UOKiK nakazał spółce zaniechanie nieuczciwej praktyki i nałożył na nią karę blisko 23,5 mln zł. W czerwcu 2017 r. została zawarta w tej sprawie ugoda, a Sąd Apelacyjny umorzył dalsze postępowanie sądowe. Kara została zapłacona w wysokości nałożonej przez UOKiK.

Inny wyrok zapadł w grudniu 2017 r. Dotyczył odwołania Idea Bank od decyzji z października 2014 r. UOKiK stwierdził, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd – sposobem, w jaki prezentowała możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Bank nie informował o ryzyku strat związanych z inwestycją, a także o opłatach naliczanych za rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania. Urząd nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 4 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że zachowanie pracowników Idea Banku wprowadzało konsumentów w błąd. W związku z zaprzestaniem stosowania zakwestionowanej praktyki przez spółkę, sąd obniżył wysokość kary finansowej do 1,5 mln zł. Od wyroku obie strony złożyły apelację.

23 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Getin Noble Banku — od decyzji UOKiK, który w 2013 r. stwierdził, iż doradcy banku wprowadzali klientów w błąd, oferując ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Eksponowali oni informacje o korzyściach kosztem ryzyka. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, bank musi zapłacić karę 5 mln zł. Decyzja jest prawomocna i stanowi wytyczną do orzekania w podobnych przypadkach. Oznacza to, że konsumenci mogą powołać się na tę decyzję w przypadku, gdy będą dochodzić analogicznych roszczeń przed innymi sądami. Bank zapłacił karę w lutym 2018 r.

W maju 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Raiffeisen Bank — od decyzji UOKiK z października 2014 r. Bank nie informował o tym, że oferowany Program Pomnażania Oszczędności Kumulatus jest w rzeczywistości umową o tzw. polisolokatę. Proponując skorzystanie z oferty, instytucja finansowa zataiła, że klienci tracili wpłacone środki, w przypadku rezygnacji w pierwszych dwóch latach trwania umowy.

Bank nie dopełnił ponadto formalności wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Nie uznawał też odstąpień konsumentów w przewidzianym przez prawo 30-dniowym terminie. UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 21 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył tę karę do ponad 5 mln zł. Urząd złożył apelację od wyroku.

We wrześniu 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Tax Care. Rozprawa dotyczyła decyzji z grudnia 2015 r. UOKiK uznał, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów — poprzez udzielanie niepełnych informacji na temat swoich produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w sposób mogący wprowadzać w błąd.

Klienci spółki mogli nie być świadomi ryzyka i opłat związanych z inwestycją. Urząd nałożył na Tax Care karę finansową w wysokości ponad 770 tys. zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu stwierdził, że konsumenci byli wprowadzani w błąd przez agentów firmy. Przywołał liczne skargi na działania przedsiębiorcy, które potwierdzały, że konsumenci nie zawarliby umowy, gdyby mieli pełną wiedzę o produkcie.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał również, że kara jest proporcjonalna do skali naruszenia. Decyzja jest prawomocna, a spółka wpłaciła karę w listopadzie tego roku.

na podstawie UOKiK

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!