fb

Pomoc finansowa dla producentów świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w sprawie uzyskania pomocy finansowej i wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży świń, które były utrzymywane na obszarze objętym restrykcjami związanymi ze zwalczaniem ASF. Ile czasu zostało na złożenie wniosku o wyrównanie kwoty obniżonego dochodu?  

Pomoc finansowa dla producentów świń
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 24 listopada 2020

Wyrównanie dochodu ASF 2020 — kto może ubiegać się o pomoc?

Pomoc finansowa zostanie udzielona na wyrównanie kwoty dochodu, obniżonego za sprawą restrykcji związanych ze zwalczaniem ASF. Pieniądze zostaną wypłacone za okres od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą składać producenci świń zajmujący się utrzymywaniem świń w siedzibach stada znajdujących się na obszarze objętym restrykcjami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Termin składania wniosków mija 01.12.2020 r.

Pomoc będzie skierowana do producentów świń, którzy:

 • Otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 • Są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

 • Którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc finansowa ma pomóc w wyrównaniu kwoty dochodu uzyskanego przez producenta świń w okresie od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.

Jaka pomoc dla producentów trzody chlewnej?

Na kwotę pomocy składają się:

 • Różnica między liczbą świń sprzedanych we wskazanym kwartale i średniej ceny sprzedaży ich sprzedaży uzyskanej w tym kwartale a średnią liczbą świń, które zostały sprzedane w tym samym kwartale, w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem.

 • Średnia liczba świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z wyłączeniem kwartału charakteryzującego się najwyższą i najniższą wartością sprzedaży świń uzyskaną w tym okresie.

Kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżenia dochodu za poszczególne kwartały objęte wnioskiem.

Co więcej, kwotę uzyskaną na pomoc za drugi i trzeci kwartał 2020 r. obniża się o taką sumę pieniędzy, jaka została przyznana producentowi świń na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. Chodzi tu o operacje typu:

 • Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 • Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jeśli różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego obliczamy wysokość pomocy, przekracza 10% większej z tych liczb, w celu obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

Pomoc będzie udzielana na warunkach rozporządzenia Komisji UE uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że pomoc będzie przyznawana jako pomoc publiczna.

Gdzie i do, kiedy składać wnioski?

Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej, należy składać we właściwych Biurach Powiatowych Agencji. Należy wybrać te, które odpowiadają miejscu zamieszkania i siedzibie producenta świń. Wnioski można składać do 1.12.2020 r. Należy pamiętać, że za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy wniosek wpłynie do Biura Powiatowego Agencji.

Jak złożyć wniosek o pomoc dla producentów trzody chlewnej?

Sposobów na złożenie wniosku jest kilka. Jednym z nich jest przekazanie go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek można również wysłać jako przesyłkę rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć go za pomocą specjalnych wrzutni, które znajdują się w placówkach terenowych Agencji. Wniosek możemy również dostarczyć osobiście, pod warunkiem, że jest to możliwe w danej jednostce.

Do wniosku należy dołączyć między innymi kopie faktur lub innych dowodów księgowych, które potwierdzają uzyskane dochody za okres uznany za niezbędny do obliczenia kwoty pomocy. Równie istotne jest to by dane zawarte we wniosku i złożonych dokumentach dotyczących ilości sprzedanych sztuk świń, były są spójne z danymi znajdującymi się w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku po dniu 1 grudnia 2020 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!