Poszkodowani klienci GetBack dochodzą zwrotu utraconych pieniędzy

Konsumenci, którzy stracili swoje pieniądze, domagają się ich zwrotu. W styczniu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA z przedstawicielami instytucji publicznych. Poszkodowani chcieli poznać plan działań umożliwiający odzyskanie zainwestowanych środków finansowych w całości.

Pieniądze w porfelu konsumenta
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 8 stycznia 2019
 • Straty poniesione przez klientów GetBack SA sięgają ponad 2 mld zł.
 • Określono potencjalne nieprawidłowości w procesie oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack.
 • UOKiK prowadzi postępowania w sprawie sprzedaży obligacji GetBack.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej. W następnych latach klientom przekazywano nieprawdziwe informacje, np. o tym, że obligacje GetBack, które im oferowano, przyniosą gwarantowany zysk. W kwietniu 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesiła obrót akcjami GetBacku, zaś klienci do dziś nie odzyskali zainwestowanych pieniędzy.

Prawnie dopuszczalna droga dochodzenia odszkodowań

Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA szacuje, że w skali kraju straty poniesione przez osoby fizyczne sięgają ponad 2 mld zł. Poszkodowani przedstawili w tym zakresie swoje postulaty. W styczniowym spotkaniu uczestniczyli Marek Niechciał – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy, Jacek Jastrzębski – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów. Strona publiczna podkreśliła, że:

 • instytucje odpowiedzialne za pomoc klientom rynku finansowego świadczą wsparcie w zakresie swoich ustawowych kompetencji, a postulaty kierowane przez Stowarzyszenie muszą uwzględniać obowiązujący w Polsce porządek prawny;
 • wskazano, że w obowiązującym systemie prawa istnieje instytucja Rzecznika Finansowego, która została powołana w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego.

Rzecznik Finansowy poinformował, że w 2018 r.:

 • otrzymał od obligatariuszy Getback SA ponad 300 próśb o poradę telefoniczną lub e-mailową,
 • odebrał też około 450 wniosków o podjęcie interwencji wobec podmiotów rynku finansowego (głównie banków i domów maklerskich), pośredniczących przy sprzedaży obligacji.

Rzecznik Finansowy przypomniał, że podstawową, prawnie dopuszczalną drogą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest postępowanie cywilne przed sądami powszechnymi. Na tym etapie Rzecznik Finansowy lub prezes UOKiK mogą wspierać takie osoby tzw. istotnym poglądem w sprawie.

Zwracano uwagę, że tego typu spory mogą być też rozwiązywane na drodze polubownej. Poszkodowani mogą kierować wnioski o podjęcie próby rozwiązania sporu do:

 • Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,  
 • Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku Finansowym.

Tryb działania sądu i wydziału zakłada niezależność odpowiednio od Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.

Poszkodowani mogą powoływać się przy dochodzeniu roszczeń na decyzje UOKiK

Jednocześnie, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego — odpowiadając na postulaty — wskazał, że:

 • Urząd KNF na bieżąco przekazuje pozyskane informacje i dokonane ustalenia — w tym dokumenty z postępowań przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego — podmiotom do tego uprawnionym;
 • Urząd nie ma możliwości ujawnienia przedstawicielom Stowarzyszenia informacji i dokumentów pozyskanych oraz sporządzonych w trakcie prowadzonych czynności nadzorczych, ze względu na obowiązek zachowania ustawowej tajemnicy zawodowej;
 • Komisja pozostaje w bieżącym kontakcie ze wszystkimi organami państwa, które są zaangażowane w wyjaśnienie sprawy sprzedaży obligacji GetBack SA, a instytucje te korzystają z wyników pracy Urzędu w zakresie swojej właściwości;
 • Urząd KNF aktywnie wspiera czynności prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, kierując m.in. liczne uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przewodniczący KNF zapewnił członków Stowarzyszenia, że:

 • wszystkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach w procesie oferowania obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack SA, które zostały opisane we wnioskach, skargach i pismach skierowanych do Urzędu w okresie od kwietnia do końca września 2018 r., zostały zweryfikowane w prowadzonych czynnościach nadzorczych;
 • Komisja zrealizowała również czynności nadzorcze w stosunku do domów maklerskich, zaangażowanych w proces oferowania obligacji spółki GetBack SA, o czym opinia publiczna była niezwłocznie informowana w takim zakresie, jaki dopuszczają przepisy ustaw dotyczących rynku finansowego.

Przewodniczący KNF podkreślił przy tym, że Urząd KNF — w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach ustaw wyznaczających zakres przedmiotowy jego działalności oraz rodzaj środków nadzoru — może podejmować działania w stosunku do podmiotów nadzorowanych. Takie działania Urząd KNF podjął i — jeżeli będą zachodziły przesłanki — będzie nadal podejmował.

Prezes UOKiK poinformował o etapach sześciu prowadzonych obecnie postępowań w sprawie oferowania i sprzedaży obligacji GetBack SA, w szczególności:

 • przeciwko Idea Bank — w sprawie naruszenia zbiorowych interesów;
 • przeciwko Polskiemu Domowi Maklerskiemu — w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Zaznaczył również, że w sytuacji stwierdzenia przez UOKiK naruszeń praw konsumentów, prawomocne decyzje będą realnym wsparciem dla poszkodowanych, stanowiąc prejudykat. Oznacza to, że poszkodowali będą mogli powołać się na te rozstrzygnięcia, gdy zdecydują się dochodzić swoich roszczeń związanych z nabyciem obligacji GetBack SA.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!