Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, przyjęty przed kilkoma dniami projekt budżetu państwa na rok 2024 opierać się ma na trzech podstawowych filarach. Będą to bezpieczeństwo militarne, programy społeczne i ochrona zdrowia. Przewidziane w budżecie dochody wyniosą 683,6 mld złotych, wydatki zaś 848,3 mld złotych.

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok
  • Jakub Stasak
  • /
  • 6 września 2023

Co znalazło się w projekcie budżetu państwa na 2024 rok?

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok przyjęto:

• prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 683,6 mld złotych,

• limit wydatków budżetu państwa na poziomie 848,3 mld złotych,

• deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 164,8 mld złotych,

• deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

• dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 54,0% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne i rynek pracy

Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść na koniec 2024 roku 5,2%.

Kryzys w rolnictwie. Statystyki nie oddają prawdyKryzys w rolnictwie. Statystyki nie oddają prawdyMonika Świetlińska

Zgodnie z przewidywaniami, pozostałe wskaźniki gospodarcze utrzymywać się będą natomiast na poziomie:

3,0% — wzrost PKB w ujęciu realnym,

6,6% — poziom inflacji w ujęciu średniorocznym (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),

11,1% — wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń,

10,2% — wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym).

Fundusze europejskie w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok

Planowany udział środków europejskich w budżecie państwa na 2024 rok przedstawia się następująco:

86 889 mld złotych — dochody budżetu środków europejskich,

119 398 mld złotych — wydatki budżetu środków europejskich,

32 509 mld złotych — deficyt budżetu środków europejskich.

Dochody budżetu państwa w 2024 roku

W budżecie państwa na 2024 rok przewidziano wzrost dochodów w wysokości niemal 89 mld złotych.

Dług Polski wzrósł o 33 miliardy złotychDług Polski wzrósł o 33 miliardy złotychDamian Jemioło

Na sumę powyższą złożą się:

ok. 53 mld złotych — wzrost dochodów z VAT,

4,3 mld złotych — wzrost dochodów z podatku akcyzowego,

5,3 mld złotych — wzrost dochodów z podatku CIT,

19,2 mld złotych — wzrost dochodów z podatku PIT,

ok. 6,5 mld złotych — wzrost dochodów niepodatkowych (głównie za sprawą planowanej na 2024 rok wpłaty z zysku NBP w wysokości 6,0 mld złotych).

Wydatki

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok zagwarantowano m.in.:

190,9 mld złotych — na zdrowie (łącznie z NFZ),

158,9 mld złotych — na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych),

76,6 mld złotych — na subwencję oświatową,

• waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 roku wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 112,3%,

• sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury),

• środki na programy społeczne takie jak Program „Rodzina 800+” (63,7 mld złotych), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld złotych) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (2,4 mld złotych),

• realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

• zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także rolnictwa.

Gospodarka europejska jest w recesji?Gospodarka europejska jest w recesji?Damian Jemioło

Analizowany projekt ustawy budżetowej na 2024 rok następująco opisała Magdalena Rzeczkowska:

„Budżet na 2024 rok to budżet bezpiecznej Polski. Wiedząc, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego, przewidzieliśmy w nim środki na trzy najważniejsze priorytety, jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, realizacja programów społecznych oraz ochrona zdrowia Polek i Polaków. Wydatki będą historycznie wysokie w wielu kategoriach, w tym na przykład na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, na wsparcie rodzin i seniorów, na programy społeczne. Nie sposób wyobrazić sobie stałego i efektywnego rozwoju państwa bez wsparcia samorządów, którym przekażemy znaczące kwoty. Udziały w PIT, CIT oraz subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o 43,3 mld złotych do 202,6 mld złotych”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!