Renta socjalna. Jaka wysokość po waloryzacji?

Marzec to miesiąc, w którym na konta rencistów i emerytów trafia świadczenie w podwyższonej wysokości.  Z jakiego powodu? Czy podwyżka obejmuje rentę socjalną?

Renta socjalna. Jaka wysokość po waloryzacji?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 4 marca 2024

Ile wynosi renta socjalna w 2024 roku?

Coroczna waloryzacja rent i emerytur polega na dostosowywaniu ich wysokości do zmian poziomu życia, inflacji oraz wzrostu kosztów utrzymania. W Polsce jest to zazwyczaj ustalane na podstawie wskaźnika waloryzacji, który jest publikowany na podstawie danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Ma to za zadanie sprawić, aby wartość świadczeń emerytalnych i rentowych nie traciła na znaczeniu w miarę upływu czasu, oraz aby osoby korzystające z tych świadczeń mogły utrzymać odpowiedni standard życia.

Renta alkoholowa. Czy takie świadczenie istnieje?Renta alkoholowa. Czy takie świadczenie istnieje? Małgorzata Łaziuk

Waloryzacja odbywa się raz w roku — w marcu, a jej wysokość jest zależna od wielu czynników, w tym m.in. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wskaźnika inflacji, czy wzrostu cen towarów i usług. Decyzje w sprawie waloryzacji podejmowane są przez organy administracji publicznej na podstawie analizy aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej kraju. 

W 2023 roku waloryzacja renty socjalnej wyniosła 14,8%. Wysokość świadczenia w 2023 roku wynosiła 1588 brutto (1445 złotych netto). Od marca kwota renty socjalnej  to 1780,96 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 12,12%.

Bardzo ważne! Nie trzeba składać wniosków — na konta świadczeniobiorców wpłynie już w wyższej wysokości.

Komu przysługuje?

Renta socjalna jest świadczeniem dla osób pełnoletnich, u których niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem lat osiemnastu, w okresie nauki (w szkole lub na uczelni wyższej), obejmującym okres do 25. roku życia (a także, gdy ubytek na zdrowiu powstał podczas studiów doktoranckich, aspirantury naukowej, czy szkoły doktorskiej). 

Ma ono na celu zapewnienie minimalnych środków do egzystencji, umożliwiających pokrycie podstawowych kosztów życia, takich jak opłaty za mieszkanie, leki czy podstawowe artykuły spożywcze. Przyznawana jest na podstawie analizy medycznej przez lekarza orzecznika. Wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim oraz historią choroby należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Dzięki temu świadczeniu osoby dotknięte trudnościami życiowymi mogą liczyć na pewne wsparcie finansowe, które pozwoli im przetrwać trudne okresy i zapewnić podstawowe potrzeby.

Jaki wpływ ma renta socjalna na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych?

Odgrywa ważną rolę w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniając stabilne wsparcie finansowe niezbędne do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą skoncentrować się na rehabilitacji, uczestniczyć w terapii, co przyczynia się do ich reintegracji społecznej i aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Od 1 marca emerytury i renty wyższe o 12,12%Od 1 marca emerytury i renty wyższe o 12,12%Monika Świetlińska

Renta socjalna umożliwia dostęp do niezbędnych środków materialnych, co może zniwelować bariery finansowe w uczestnictwie w rehabilitacji, na przykład w pokryciu kosztów terapii, leków. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą regularnie korzystać z niezbędnych usług medycznych oraz terapeutycznych, co sprzyja poprawie ich stanu zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Ponadto, taki rodzaj wsparcia może stanowić stabilne źródło dochodu dla osób niepełnosprawnych, co daje im poczucie bezpieczeństwa finansowego i umożliwia skupienie się na procesie rehabilitacji bez konieczności ciągłego martwienia się o podstawowe wydatki życiowe. To z kolei może wpływać pozytywnie na motywację do aktywnego uczestnictwa w różnych formach rehabilitacji i działalności społecznej — ma to olbrzymie znaczenie dla ich integracji społecznej i poprawy jakości życia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!