Społeczeństwo, a działania na rzecz praw dziecka

W społeczeństwie, w którym dzieci stanowią fundament przyszłości zagwarantowanie im praw staje się bardzo ważnym elementem. Jakie działania podjąć, by udzielić osobie niepełnoletniej wsparcia?   

Społeczeństwo, a działania na rzecz praw dziecka
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 17 listopada 2023

Dlaczego niezbędne jest dbanie o przestrzeganie praw dziecka

Jest to ważne zarówno z perspektywy humanitarnej, jak i etycznej. Przyczynia się do tworzenia społeczeństwa, w którym dzieci rozwijają się w bezpieczeństwie i szacunku.

Wspieranie praw dziecka ma znaczenie dla ich dobrostanu i równego startu w życiu. Gwarantuje równość szans, eliminuje nierówności i zapewnia warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi.

Pierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już obowiązująPierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już obowiązują Jakub Stasak

Podejmowanie odpowiednich działań nie tylko pozwala chronić małoletniego przed negatywnymi doświadczeniami, ale także pomaga kształtować społeczeństwo, w którym każde dziecko ma szansę na rozwinięcie pełnego potencjału. Bezpieczne środowiska życia, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, to fundament dla ich dalszego życia.

Przestrzeganie praw dziecka, dbanie o odpowiedni, zapobieganie wyzyskowi, przemocy, czy zaniedbaniom to nie tylko kwestia moralna, ale również praktyczna. To inwestycja w lepszą przyszłość, w której dzieci mają szansę na zdrowy rozwój, a społeczeństwo staje się bardziej sprawiedliwe i równościowe.

Jak to robić?

Zadbanie o dobre warunki życia osób niepełnoletnich jest jednym z najważniejszych elementów budowania społeczeństwa opartego na szacunku i równości. Edukacja na temat konieczności ochrony najmłodszych to coś, o czym nie należy zapominać.

Ważne jest także wspieranie rodzin, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, aby zapewnić dzieciom godne warunki życia. 

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwianie im wyrażania swojego zdania i uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich życia, to również istotne elementy wsparcia ich praw.

W przypadku podejrzeń o naruszenia praw dziecka, działania przemocowe, czy zaniedbania w opiece ważne jest zgłaszanie spraw do odpowiednich instytucji, czy służb, co pozwala na skuteczną interwencję i ochronę. Kształtowanie środowiska społecznego i instytucjonalnego przyjaznego małoletnim oraz współpraca na wielu płaszczyznach są kluczowe w zapewnieniu skutecznej pomocy. Brak takich działań może mieć negatywne skutki, w przypadku zaniedbań ze strony instytucji, czy reakcji przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Troska o warunki życia osób małoletnich wymaga współdziałania społeczeństwa, instytucji i jednostek.

Konwencja Praw Dziecka: co to za dokument? 

To międzynarodowy dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Jest to pierwszy globalny traktat prawny, który szczegółowo definiuje prawa dzieci i zobowiązuje państwa do ich przestrzegania. Konwencja Praw Dziecka obejmuje zarówno prawa cywilne, polityczne, jak i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne dzieci.

Dokument ten jest istotny, ponieważ stanowi kompleksowy zbiór praw, obejmując między innymi prawo do życia, ochrony przed przemocą, dostępu do edukacji, zdrowia i prawa do wyrażania swojego zdania. Państwa, które ratyfikowały Konwencję, zobowiązały się przestrzegać i realizować prawa w niej zawarte, co nakłada konkretne obowiązki na rządy w zakresie ochrony i promocji praw dzieci na przykład przeciwdziałanie przemocy, rasizmowi, czy zapewnienie odpowiednich, godnych warunków dzieciom z niepełnosprawnościami.

Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Przemoc wobec dzieci. Co możesz zrobić jako sąsiad?Monika Świetlińska

Konwencja przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej na temat praw dzieci i ich potrzeb, działając jako katalizator dla działań na rzecz poprawy warunków życia dzieci na całym świecie. Ustanawia standardy, które powinny być respektowane w celu zapewnienia dzieciom godziwych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Jej postanowienia mają na celu kształtowanie polityk publicznych, legislacji i praktyk, które sprzyjają pełnemu i zdrowemu rozwojowi dzieci na całym świecie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!