Pierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już obowiązują

Pierwsze przepisy, określanej mianem ustawy Kamilka, nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już obowiązują. Sednem nowych regulacji jest wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą domową.

Pierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już obowiązują
  • Jakub Stasak
  • /
  • 7 września 2023

Sejmowe porozumienie ponad podziałami

Analizowany projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trafił do Sejmu w maju 2023 roku, tuż po tragicznej śmierci Kamilka z Częstochowy – ośmiolatek został zakatowany przez ojczyma.

Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowejZmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowejJakub Stasak

Izba niższa parlamentu przyjęła dokument przy ogólnym porozumieniu – poparło go 441 posłów, uchwalony został 28 lipca, by na początku sierpnia zyskać podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Aktywny udział w pracach nad zmianą dotychczasowych przepisów brał, kierowany przez wiceministra Marcina Romanowskiego, zespół Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowe rozwiązania legislacyjne powstały we współpracy ze specjalistami w dziedzinie psychologii, instytucjami rządowymi i organizacjami społecznymi, a także ekspertami UNICEF.

Działania te zaowocowały ponadto opracowaniem koncepcji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci, która ruszyć ma jeszcze w tym miesiącu.

Projekt zakłada m.in. publikację materiałów informacyjnych i spotów czy organizację eksperckich debat i konferencji.

Głównym celem wszystkich powyższych inicjatyw jest podniesienie społecznej świadomości na temat różnych form przemocy stosowanych wobec najmłodszych.

Najsłabsi pod szczególną ochroną

W świetle wprowadzonych przez nowelizację regulacji prawnych, orzekający w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego sędziowie, zobligowani są do udziału w specjalistycznych szkoleniach.

Docelowo mają one zwiększyć umiejętności rozpoznawania przez sędziów symptomów krzywdzenia dziecka i zapewnienia jego dobra w sytuacji sporu między rodzicami lub opiekunami.

Procedura "Niebieskie Karty" — Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisówProcedura "Niebieskie Karty" — Rzecznik Praw Dziecka alarmuje i wnioskuje o zmianę przepisówJakub Stasak

Ustawa daje również ministrowi sprawiedliwości możliwość powołania Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, w skład którego wchodzić będą m.in. przedstawiciele instytucji rządowych (takich jak choćby Krajowa Rada Kuratorów), środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Zespół powołany zostanie jeszcze we wrześniu, a dotyczące jego funkcjonowania szczegóły znajdą się w ministerialnym rozporządzeniu.

Wprowadzone przez ustawę Kamilka zmiany zakładają też m.in. wdrożenie procedury tzw. Serious Case Review.

Mowa o obowiązku analizy najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci, podlegać mu będą aspekty takie jak przyczyny niepodjęcia odpowiednich działań, zanim dziecku stała się krzywda czy najefektywniejsze sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie niniejszej procedury spocznie na (także powołanym przez szefa resortu sprawiedliwości) specjalnym zespole do spraw analizy zdarzeń, na skutek których dziecko poniosło śmierć lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W składzie zespołu znajdzie się siedmiu ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy (prawo, pediatria, psychologia, psychiatria, pedagogika, socjologia, praca socjalna albo resocjalizacja).

Ustawa daje ponadto podstawę do powołania w skład zespołu eksperta z grona osób działających na terenie miejsca zamieszkania pokrzywdzonego dziecka.

Obowiązkowe Standardy Ochrony Małoletnich

Rozwiązaniem od dawna oczekiwanym przez rodziców, a wprowadzonym przez przepisy analizowanej nowelizacji, jest wymóg spełnienia przez różne instytucje (takie jak szkoły, szpitale czy obiekty turystyczne) Standardów Ochrony Małoletnich, czyli norm bezpieczeństwa, zapewniających dzieciom szczególną ochronę podczas ich przebywania poza domem.

Policja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichPolicja dostanie narzędzia do reagowania na brutalną przemoc wśród nieletnichJakub Stasak

Istotnym elementem kampanii na rzecz walki z przemocą wobec najmłodszych jest, prowadzona w ramach Funduszu Sprawiedliwości, Sieć Pomocy Pokrzywdzonym.

Resort Zbigniewa Ziobry pracuje też wraz z ekspertami nad stworzeniem ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci, której przyjęcie przez rząd również planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!